Vejledning til udarbejdelse og revision af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden

​Der er i Region Hovedstaden udviklet en vejledning til udarbejdelse og revision af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden, som er godkendt af Den Administrative Styregruppen i 2015​.

Denne vejledning er en supplerende ramme til Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer. Formålet med vejledningen er at sikre, at forløbsprogrammer i Region Hovedstaden udvikles i en fælles retning på tværs af sygdomsområder.

Dette gælder både med hensyn til det faglige indhold, de organisatoriske elementer og forløbsprogrammets form. Samtidig skal vejledningen gerne bidrage til, at Sundhedsaftalens visioner bringes ind i arbejdet med forløbsprogrammer. 

Her finder du Vejledning til udarbejdelse og revision af forløbsprogrammer. ​

Redaktør