Kurser i sundhedspædagogik

Kurser i sundhedspædagogik for patientundervisere blev udviklet som en del af Region Hovedstadens Kronikerprogram, og er nu overgået til drift i HR og Uddannelse

Fo​​​rmål​

Formålet har er at udvikle og beskrive modeller for de sygdomsspecifikke patientuddannelser baseret på evidens og de erfaringer, der allerede fandtes på hospitalerne.

Sundhedspædag​ogisk kompetenceudvikling ​

Evidensen peger på, at effekten af patientuddannelserne afhænger af undervisernes sundhedspædagogiske kompetencer (Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2009). I Kronikerprogrammet er der derfor udviklet et koncept for uddannelse af patientundervisere i sundhedspædagogik inden for: KOL, type 2-diabetes og hjertekar – og pt. er der ved at blive udviklet et inden for lænderyglidelser, som forventes at blive udbudt ultimo 2013.

​​Målg​ruppen​

Målgruppen for kurserne omfatter primært de undervisere, der underviser patienter (samt eventuelt pårørende) omfattet af forløbsprogrammerne for KOL, type 2 diabetes hjerte-kar sygdomme og lænde-ryglidelser.

Drift og ​ansvar ligger hos HR og Uddannelse​​

Driften for kursusledelse og ansvar for KOL, type 2 diabetes og hjertekar er overdraget til HR og Uddannelse, med Mette Davidsen som kursusansvarlig. Skriv til Mette Davidsen eller ring til tlf. 38 63 20 94.
Redaktør