Kurser om demens

​Region Hovedstaden har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Københavns Professionshøjskole udviklet en rækker demenskurser, som tilbydes relevante medarbejdergrupper i 2018 og 2019.

Formål

Formålet med kurserne er at sikre kompetenceudvikling og øget viden om demens på tværs af medarbejdergrupper i region, kommuner og almen praksis, som i forbindelse med deres daglige arbejde møder mennesker med demens. Kurserne skal styrke medarbejdernes færdigheder og kompetencer, så de bliver bedre til at opspore, møde, behandle og se det hele menneske bag demenssygdommen. Derudover vil der være fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal understøtte et sammenhængende patientforløb.

Kurserne er en del af indsatserne i kompetenceudviklingsprojektet "Demens på tværs – styrkelse af demensfaglige kompetencer og tværsektorielt samarbejde i hovedstadsregionen", som Region Hovedstaden har fået tilsagn af Sundhedsstyrelsen til at gennemføre. 

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i region, kommune og almen praksis, som har brug for den nyeste faglige viden om demens. Det kan være alt lige fra læger, sygeplejersker, lægesekretærer, ergo- og fysioterapeuter til bioanalytikere, omsorgstandplejere, pædagoger, demenskonsulenter, social- og sundhedsassistenter m.fl. Ligeledes tilbydes der kurser for demensfaglige og ikke demensfaglige medarbejdere.

Oversigt over kurserne

Tværsektoriel skolebænk om demens – basisniveau

Hold 2: 24.-25. januar 2019 (Campus Carlsberg, København V)
Tilmelding via: https://ucc.dk/basiskursus-om-demens-hold-2

Hold 3: 25.-26. februar 2019 (Campus Carlsberg, København V)
Tilmelding via: https://ucc.dk/basiskursus-om-demens-hold-3

Hold 4: 21.-22. marts 2019 (Tagensvej 18, København N)
Tilmelding via: https://ucc.dk/tvaersektoriel-skolebaenk-om-demens-basisniveau-hold-4

Tværsektoriel skolebænk om demens – specialiseret niveau

Hold 1: 31. januar 2019 (Campus Nordsjælland, Hillerød)

Tilmelding via: https://ucc.dk/tvaersektoriel-skolebaenk-om-demens-specialiseret-niveau-hold-1

Hold 2: 4. marts 2019 (Campus Carlsberg, København V)

Tilmelding via: https://ucc.dk/tvaersektoriel-skolebaenk-om-demens-specialiseret-niveau-hold-2

Tværsektoriel skolebænk om demens – patient- og pårørende undervisning

Hold 1: 25.-26. marts 2019. Tilmelding via: https://www.conferencemanager.dk/DemensPatientOgPaaroerendeundervisningHold1
Hold 2: 8.-9. maj 2019. Tilmelding via:
https://www.conferencemanager.dk/DemensPatientOgPaaroerendeundervisningHold2

Blended learning i demens for praksispersonale 

Hold 1: 9.-10. januar 2019 .Tilmelding via: https://www.conferencemanager.dk/DemensPraksispersonaleHold01

Hold 2: 24.-25. april 2019. Tilmelding via:
https://www.conferencemanager.dk/DemensPraksispersonaleHold02

Blended learning i demens for hospitalspersonale

Hold 1: 6.-7. marts 2019. Tilmelding via: https://www.conferencemanager.dk/DemensHospitalspersonaleHold1
Hold 2: 28.-29. marts 2019. Tilmelding via: 
https://www.conferencemanager.dk/DemensHospitalspersonaleHold2
Hold 3: 6.-7. maj 2019. Tilmelding via: 
https://www.conferencemanager.dk/DemensHospitalspersonaleHold3
Hold 4: 3.-4. juni 2019. Tilmelding via: https://www.conferencemanager.dk/DemensHospitalspersonaleHold4

Case baseret læring i demens for læger

Hold 1: 6. februar 2019. Tilmelding via: https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold1https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold1https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold1https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold1

https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold1

Hold 2: 14. marts 2019. Tilmelding via: 
https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold2https://www.conferencemanager.dk/CaseDemensLaegerHold2

Film om projektet

Redaktør