Kompetenceudviklingsprojektet Demens på Tværs

Region Hovedstaden har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Københavns Professionshøjskole afholdt en række demenskurser for medarbejdergrupper i 2018 og 2019.

Formål

Region Hovedstaden har med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen udviklet og afholdt kompetenceudviklingsprojektet Demens på Tværs i 2018 og 2019.

Projektet har bestået af en række kurser, hvor formålet har været at sikre kompetenceudvikling og øget viden om demens på tværs af medarbejdergrupper på hospital, i kommune og i almen praksis. Kursernes fokus var at styrke medarbejdernes færdigheder og kompetencer, så de skulle blive bedre til at opspore, møde, behandle og pleje mennesker med demens. Herudover har et centralt element i flere af kurserne været det tværsektorielle samarbejde for herigennem at understøtte et sammenhængende patientforløb.

Målgruppe

Målgruppen har været medarbejdergrupper på hospitaler, demensfaglige personer og plejepersonale i kommuner samt læger og praksispersonale i almen praksis. Kurserne har henvendt sig til medarbejdere inden for samme sektor og på tværs af sektorer og fagligheder.

Oversigt over indsatserne

Demens på Tværs har bestået af to overordnede indsatser hver med en rækker undergrupper (kurser):

1)    Tværsektoriel skolebænk

 • Basisniveau
 • Specialiseret niveau
 • Patient- og pårørende undervisning

2)    ABC Demens (e-learningsprogram samt case-baseret læring)

 • Blended learning for praksispersonale
 • Blended learning for hospitalspersonale
 • Blended learning for praksispersonale og hospitalspersonale (særlig indsats på Bornholm)
 • Case-baseret læring i demens for læger

Der er i alt afhold 18 kurser for ca. 420 medarbejdere i regionen.

Resultater

Epinion og Teknologisk Institut har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført en monitorering af projektets aktiviteter. På baggrund af et højt kompetenceløft fra før- og eftermålingerne blev projektet udvalgt til at indgå i et kvalitativt studie og en særlig casesamling, som Sundhedsstyrelsen har publiceret.

Her kan du læse casesamlingen fra Sundhedsstyrelsen.

Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) har også evalueret projektet og fremhæver følgende resultater:

 • Øget faglig viden om demens
  Alle målgrupper har øget deres viden om selve sygdommen, om mennesker med demens og om de strukturer, der omgiver mennesker med demens.

 • Mere proaktiv praksis
  Øget fokus på vigtigheden af proaktiv praksis og personcentreret omsorg - særligt det at tune ind på mennesket med demens og spotte de små tegn.

 • Øget opmærksomhed på tværsektorielt samarbejde
  Små ændringer i den tværsektorielle praksis og øget fokus på samarbejde.

 • Ny holdning til antipsykotisk medicin
  Flere læger er blevet opmærksomme på at undgå eller minimere forbruget af antipsykotisk medicin. 

Her kan du læse evalueringsrapport - Demens på tværs (KOPA)

Materiale til understøttelse af transfer og implementering

Praksisnær læring og forankring har været et vigtigt element i kurserne. Undervisningen har været tilrettelagt så kursisterne har fået værktøjer til at overføre tillært viden til de daglige arbejdsgange.

For at understøtte transfer og overførbarheden yderligere har projektledelsen valgt at supplere undervisningen med nedenstående transfermateriale.

Her kan du se film om transfer og implementering

Redaktør