Kompetenceudviklingsprojektet Demens på Tværs

Region Hovedstaden har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Københavns Professionshøjskole afholdt en række demenskurser for medarbejdergrupper i 2018 og 2019.

Formål

Region Hovedstaden har med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen udviklet og afholdt kompetenceudviklingsprojektet Demens på Tværs i 2018 og 2019.

Projektet har bestået af en række kurser, hvor formålet har været at sikre kompetenceudvikling og øget viden om demens på tværs af medarbejdergrupper på hospital, i kommune og i almen praksis. Kursernes fokus har været at styrke medarbejdernes færdigheder og kompetencer, så de bliver bedre til at opspore, møde, behandle og pleje mennesker med demens. Herudover har et centralt element i flere af kurserne været det tværsektorielle samarbejde for herigennem at understøtte et sammenhængende patientforløb.

Målgruppe

Målgruppen har været medarbejdergrupper på hospitaler, demensfaglige personer og plejepersonale i kommuner samt læger og praksispersonale i almen praksis. Kurserne har henvendt sig til medarbejdere inden for samme sektor og på tværs af sektorer og fagligheder.

Oversigt over indsatserne

Demens på Tværs har bestået af to overordnede indsatser hver med en rækker undergrupper (kurser):

1)    Tværsektoriel skolebænk

  • Basisniveau
  • Specialiseret niveau
  • Patient- og pårørende undervisning

2)    ABC Demens (e-learningsprogram samt case-baseret læring)

  • Blended learning for praksispersonale
  • Blended learning for hospitalspersonale
  • Blended learning for praksispersonale og hospitalspersonale (særlig indsats på Bornholm)
  • Case-baseret læring i demens for læger

Der er i alt afhold 18 kurser for ca. 420 medarbejdere i regionen.

Film om projektet

Materiale til understøttelse af transfer og implementering

Praksisnær læring og forankring har været et vigtigt element i kurserne. Undervisningen har været tilrettelagt så kursisterne har fået værktøjer til at overføre tillært viden til de daglige arbejdsgange.

For at understøtte transfer og overførbarheden yderligere har projektledelsen valgt at supplere undervisningen med nedenstående transfermateriale.

Film om transfer og implementering

Redaktør