Evalueringer og andre publikationer fra Kronikerprogrammet

Kronikerprogrammet kørte i Region Hovedstaden i perioden 2010-2012. Programmet bestod af 18 projekter, som alle på forskellig vis fokuserede på at forbedre indsatsen over for regionens borgere med kronisk sygdom

Formå​​l​

Kronikerprogrammet tog afsæt i regionens strategi for kronisk sygdom med den grundtanke, at de bedste resultater i behandlingen af kronisk sygdom opnås, når et velforberedt behandlerteam møder en velforberedt patient. Derfor har der været projekter som rettede sig mod at styrke patientens egenomsorg. Og andre projekter, der i højere grad har haft fokus på at forbedre de sundhedsfaglige indsatser i et tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, kommuner og hospitaler i regionen. 

Kroniker​programmets projekter​

For mere viden om de enkelte projekter

Evalu​eringer ​

Redaktør