Behovsvurdering og symptomscreening

​En vigtig forudsætning for, at patienten oplever lindring og forbedret livskvalitet er, at de palliative symptomer og behov bliver opsporet og afdækket tidligt i forløbet. Til det formål er der udarbejdet et spørgeskema til løbende behovsvurdering og screening af symptomer.

​Behovsvurdering dækker over den samlede vurdering af patienten med palliative behov baseret på symptomscreening ved hjælp af et internationalt valideret spørgeskema (EORTC QIQ-C15-PAL), som giver indsigt i patientens situation og tilstand efter eget udsagn, og danner grundlag for en efterfølgende samtale mellem patient og læge samt evt. klinisk undersøgelse. Denne screeningsmetode er enkel og nyttig i forhold til den regelmæssige vurdering af symptombyrden hos palliative patienter. Den benyttes også til vurdering af, om patienten er tilstrækkeligt behandlet på basalt niveau, eller om der er behov for konsultation ved en specialist.

Hent spørgeskemaet EORTC QIQ-C15-PA her (pdf, åbner på ny fane)

Hvornår er der brug for behovsvurdering?

  • Ved sektorskift
  • Ved ændringer i patientens tilstand
  • Ved ændringer i medicin eller andre indsatesr som fysioterapi, psykolog, sociale forandringer m.m
  • Ved henvisning til det palliative team, palliative afdeling eller hospice.

Hvem er ansvarlig for brug af screeningsredskab

  • Hjemmesygeplejersker og kommunale palliative nøglepersoner
  • Læger og sygeplejersker på hospitaler
  • Praktiserende læger
  • Personale på hospice, palliative team, palliative afdelinger.
Redaktør