Retningslinjer for henvisning

​Region Hovedstadens retningslinjer for henvisning (visitation) til specialiseret palliativ indsats, gælder for alle funktioner og tilbud under den specialiserede behandling og støtte.

​i Region Hovedstadens optageområder henvises der til specialister i palliation følgende steder:

  • Hospice
  • Palliative afdelinger/enheder
  • Palliative teams

Henvisningskriterier

Patienter kan i dag henvises til specialiseret palliativ indsats i Region Hovedstaden hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Patienten er > 18 år
  • Patienten er livstruende syg uanset diagnose
  • Patienten har behov for pleje og behandling. som kræver specialiseret palliativ indsats
  • Patienten har ønske om henvisning til hospice/palliativ enhed
  • Patienten er orienteret om, at behandlingen er lindrende.

Læs mere om visitationsmeddelelse på Sundhed.dk


Redaktør