Ansøgningspuljens projekter

Region Hovedstaden har siden 2007 haft en Forebyggelsespulje. I 2016 blev puljen omdøbt og kom til at hedde ansøgningspuljen. Puljen blev nedlagt 2017.

Regionsrådet vedtog den 19. maj 2015 at etablere en ny ansøgningspulje fra 2016 til tværsektorielle udviklingsprojekter og samtidig nedlægge Forebyggelsespuljen. Forebyggelsespuljen havde særligt fokus på tværsektorielt samarbejde på forebyggelsesområdet.

Den nye ansøgningspulje til tværsektorielle udviklingsprojekter omfatter tværsektorielt samarbejde inden for hele sundhedsområdet, men der vil hvert år blive udpeget særlige temaområder.

​​​​​Projekt T​​​itelEjerAfslut år - ​månedDokumentation
2016-ADin sundhed ved psykisk sygdom - Udvikling af tværsektoriel model som understøtter den generiske model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelsePsykiatrisk
Center
Frederiksberg
2016-12Ans​ø​gning
Evaluering
2016-BOpsporing af børn med prædiabetesHerlev og
Gentofte Hospital
2018-12Ansøgning
Eva​luering


Redaktør