​​​​

Børns sundhed

Rapporter baseret på Databasen Børns Sundhed

Region Hovedstaden støtter Databasen Børns Sundhed, som blev etableret i 2002.

Databasen bygger på data fra sundhedsplejerskens journaler fra hjemmebesøg i barnets første leveår, fra indskolingsundersøgelser (fra 2007) og fra udskolingsundersøgelser (fra 2016). Dette giver en unik mulighed for at følge børnesundheden, prioritere indsatsområder og følge op på disse.

Her kan du se databasen børns sundhed

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/databasen_boerns_sundhed

Der udarbejdes løbende rapporter til Region Hovedstaden baseret på databasen:

I Sundhedsprofilen fra gives en beskrivelse af sundhed, trivsel og sygelighed i første leveår, ved indskolingen og ved udskolingen for børn i Region Hovedstaden.

Her kan du læse Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden        

I temarapporterne fokuseres på udvalgte emner relateret til børns sundhed. Forekomsten af overvægt og risikofaktorer herfor er beskrevet i denne rapport.
Her kan du læse om børns mentale helbred og sundhed

Her kan du læse rapporten om forekomsten af overvægt blandt børn i Region Hovedstaden i perioden 2002-2014.

Betydningen af herkomst for børns sundhed er beskrevet i denne rapport.

Her kan du læse om betydningen af herkomst for børns sundhed.

Børns brug af regionale sundhedsydelser

Der er udarbejdet to rapporter om børns brug regionale sundhedsydelser. En registeranalyse af børns brug af regionale sundhedsydelser i Region Hovedstaden i perioden 2009 til 2013.

Her kan du læse rapporten børns brug af regionale sundhedsydelser og en kvalitativ analyse af mulige årsager til mange akutte kontakter i børnefamilier. 

Her kan du læse analysen af børns brug af sundhedsydelser.

Redaktør