​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forebyggelse

Region Hovedstaden har haft forskellige puljer til tværsektorielle projekter og har aktuelt ”Tværs-puljen”. På forebyggelsesområdet står regionen desuden for at udarbejde en række rapporter som grundlag for forebyggelsesindsatsen.