Om rammeaftalen for det sociale område og specialundervisning

Kommunerne og regionen har årligt indgået en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet

Udarbejdelse af rammeaftalen ​

Det er ”Det Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde” under kommunekontaktrådet, der står for selve udarbejdelsen af rammeaftalen.

Rammeaftalens indhold​

Fra og med rammeaftale 2012 består de årlige rammeaftaler af en udviklingsaftale og en styringsaftale.

Formålet med udviklingsaftalen​​​

Udviklingsaftalens formål er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og pladser samt sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper med komplicerede problemer.

Formålet med styringsaftalen​

Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud i kommunerne og regionen, der er omfattet af rammeaftalen.
Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område og specialundervisningsområdet dels de tilbud som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget.

Kontaktforum ​​​

Til forberedelsen af de årlige Sociale rammeaftaler er der nedsat en kontaktforum med repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Kontaktforum står for samarbejdet omkring udarbejdelse af rammeaftalerne og nedsætter og følger op på de arbejdsgrupper, som er nedsat i forbindelse med rammeaftalerne.

Proces for rammeaftalen​

Rammeaftalens udviklingsstrategi skal være fastlagt senest den 1 juni. Styringsaftalen skal være indgået senest den 15. oktober og har virkning for det efterfølgende år. For tids- og procesplan for den aktuelle rammeaftale henvises til Fælleskommunalt sekretariats​​ hjemmeside (Link - åbner i et nyt vindue).​​​​​​

Redaktør