Rammeaftale 2007

I rammeaftale 2007 har kommunerne og regionen indgået en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

​​​

​​​Rammeaft​alen

Rammeaftalen er tiltrådt af kommunerne. Den er opdelt i to dele:

I foråret 2007 vil beskrivelsen af de enkelte tilbud blive erstattet af oplysninger om de enkelte tilbud på den landsdækkende Tilbudsportal.

Tre analyseopg​​aver

I aftalen med kommunerne indgår tre analyseopgaver, som skal bearbejdes i samarbejde med kommunerne i fælles arbejdsgrupper. Disse opgaver omfatter:

  • Området erhvervet hjerneskade
  • Området botilbud til voksne sindslidende
  • Området botibud til personer med autisme.

Resultatet af arbejdet forventes at indgå ved udarbejdelsen af rammeaftalen for 2008.

Redaktør