Rammeaftale 2008

I rammeaftale 2008 har kommunerne og regionen indgået en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

​​

​​​​​Rammeaftalen​​

Kommunale re​​degørelser​​

Udgangspunktet for udarbejdelse af rammeaftalerne er de redegørelser som kommunerne skal indsende til regionen senest den 1. maj. Redegørelserne indeholder kommunernes vurdering af deres behov for pladser og deres udbud af pladser i årene 2008-2011. Du kan finde materialet fra kommunerne til rammeaftale 2008  til højre på denne side.

Takstoplysning​er​​

Takstoplysninger for de enkelte tilbud i 2008 fremgår af følgende to bilag:

Tre analyseopgav​​er​​

I rammeaftale for 2008 præsenteres det foreløbige resultat af de tre analyseopgaver som blev i gang sat med rammeaftale 2007. Disse opgaver omfatter:

Det videre arbejde med de tre analyseopgaver er afsluttet i oktober/november 2007 og resultaterne vil blive implementeret løbende og indarbejdet i næste års rammeaftale. Resultaterne af det supplerende arbejde i grupperne fremgår nedenfor:

Nye udviklingsop​​​gaver​​

I rammeaftalen for 2008 er på side 52 -55 beskrevet en række nye udviklingsopgaver, som den administrative koordinationsgruppe vedr. rammeaftaler er ved at konkretisere. Den ene arbejdsgrupper vedrører visitation til kommunikationscentrere, idet disse overgår fra abonnementsbetaling til betaling efter faktisk brug.

Redaktør