Nødkald til ambulance

Nødkald er en service til patienter, der på grund af særlige omstændigheder ikke kan ringe 112 og har behov for akut indbringelse til hospital. Læs mere om nødkald her.

​​

Nødkald til ambulance

Nødkald er en service til patienter, der på grund af særlige omstændigheder ikke kan ringe 112 og har behov for akut indbringelse til hospital. Ved nødkald vil der blive fremsendt en ambulance på samme måde, som hvis borgeren havde ringet 112.

Procedure for anmodning om nødkald til ambulance

Oprettelse af nødkald kan kun ske efter, at kommunen har udfyldt tilhørende ansøgningsskema og fået en læges begrundede godkendelse. Kommunen har herefter ansvar for at sende ansøgning og dokumentation til Den Præhospitale Virksomhed, der har ansvar for den endelige godkendelse.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til den sikrede mailadresse: akutberedskabet@regionh.dk

VIGTIGT: Når du åbner ansøgningsskemaet i Internet Explorer​, popper der en login-boks op. Denne skal du blot lukke ned, så kan du downloade skemaet. Alternativt kan du åbne side​n i en anden browser, f.eks. Firefox eller Google Chrome​.​

Myndighedsansvar

Den enkelte kommune har ansvar for at vurdere borgerens behov og har hele dokumentationspligten herfor. Den Præhospitale Virksomhed har ansvar for endeligt at vurdere den fremsendte ansøgning og dokumentation af patientens behov for nødkald til ambulance.
Redaktør