Coronatest af personale

BEMÆRK: Dette gælder medarbejdere i Region Hovedstaden, medarbejdere i kommunerne i Region Hovedstaden og enkelte andre.


Test af lærere i folkeskolen

​Kommunernes Landsforening og staten har aftalt, at det er kommunerne, der har ansvaret for test på skolerne. Kommunernes Landsforening har indgået aftale med Falck om at levere udstyr og uddannelse til kommunerne. Regionerne er ikke involveret i denne aftale.
Personalet på skolerne kviktestes 2 gange ugentligt (kl.dk)Test af andet kommunalt personale

Test af kommunalt personale udenfor folkeskolen er omfattet af en aftale, som Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har indgået. Det er SOS International, der foretager testen i Region Hovedstaden. Der er indgået aftaler med de enkelte kommuner om, hvor og hvordan testen stilles til rådighed. 


Personale med milde symptomer kan blive testet

Ansatte med milde symptomer i sundheds- og ældresektoren og ansatte, der arbejder med særligt sårbare grupper på socialområdet, kan blive testet for coronavirus efter aftale med deres personaleleder.

Sådan bestiller du tid, hvis du er ansat på et hospital

Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du nærmere information om, hvordan du bestiller tid på hospitalets intranet og hjemmeside.
 
Du ser dit testsvar ved at logge på sundhed.dk med dit NemID.

Sådan bestiller du tid, hvis du er ansat andre steder

Hvis din ansættelse ikke er tilknyttet et hospital, og du er ansat indenfor sundheds-, ældre- og socialområdet, kan du blive testet efter aftale med din nærmeste leder:
 
  • Hvis din leder vurderer, at det er nødvendigt med en hurtig raskmelding, skal lederen efter mundtlig aftale med dig sende en mail til akut-fp-coronatestbooking@regionh.dk
  • Mailen skal indeholde dit navn, cpr.nr. og telefonnummer
  • Efter nogle timer kan du booke tid på coronaprover.dk
  • Du vil blive podet på en podeklinik og skal gå i isolation, indtil svaret er klart
  • Du kan se dit testsvar ved at logge på sundhed.dk med dit NemID
  • Hvis du ikke er smittet, kan du genoptage dit arbejde
  • Hvis du er smittet, skal du kontakte din leder og fortsat være i isolation, indtil du har været symptomfri i 48 timer

Sådan får du svarDu vil normalt kunne se dit prøvesvar indenfor 72 timer.

Hvis du får det værre

Der er alene tale om en test og ikke en lægefaglig vurdering. Hvis du har problemer med din vejrtrækning, forværring af dine symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til din læge (eller Akuttelefonen 1813, hvis det er uden for din læges åbningstid.)

Læs mere

Du finder Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Redaktør