​​​​​​​

Krav om coronapas for medarbejdere i RegionH

Fra den 6. december 2021 og så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal du som ansat i Region Hovedstaden kunne vise et gyldigt coronapas, hvis du bliver bedt om det, når du møder fysisk på arbejde. 

​Information på denne side gælder medarbejdere på:

  • Hospitaler i Region Hovedstaden
  • Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Region Hovedstadens Akutberedskab
  • Region Hovedstadens Apotek
  • Den Sociale Virksomhed
  • Koncerncentrene​​

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget en lov, som giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere vise gyldigt coronapas, når de møder på arbejde.

For at skabe tryghed og mindske risikoen for smittespredning blandt medarbejdere og patienter, har regionerne besluttet at bruge den mulighed, og et sådant krav skal også gælde for alle Region Hovedstadens medarbejdere.

Ifølge loven skal arbejdsgiver skriftligt informere medarbejderne om, at de skal kunne vise gyldigt coronapas. Den skriftlige information skal også beskrive konsekvenserne, hvis man ikke kan vise et gyldigt coronapas.

Alle medarbejdere vil derfor modtage et brev i e-boks herom.

Fra hvornår​​ og hvordan

Det betyder, at du fra mandag den 6. december 2021 og så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal have et gyldigt coronapas, når du møder fysisk på arbejde på et af regionens hospitaler, virksomheder eller koncerncentre. Og du skal være klar til at vise dit coronapas.

Regionens øverste MED-udvalg (RMU) har besluttet, at det enkelte arbejdssted fastlægger, hvordan kravet om coronapas i praksis skal følges. Du vil derfor få mere præcis information fra din nærmeste leder om det.

Hvis du ikke​​ har gyldigt coronapas

Det er dit ansvar altid at have et gyldigt coronapas, når du møder på arbejde.

Hvis du på grund af manglende test ikke har et gyldigt coronapas, er udgangspunktet, at du vil blive sendt hjem uden løn, indtil du kan fremvise et gyldigt coronapas

Hvis kravet om gyldigt coronapas betyder, at du skal have foretaget en coronatest, er udgangspunktet, at du kan få foretaget testen i din sædvanlige arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden, har du ret til at blive kompenseret økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Du har også ret til at få dækket eventuelle rimelige udgifter, som du måtte have i forbindelse med gennemførslen af en pålagt test.

Hvis du ikke vil efterkomme et pålæg om at vise dit coronapas eller ikke vil lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.​

FAQ - Sp​​​ørgsmål og svar

Her finder​ du svar på en række spørgsmål om kravet om coronapas. FAQ'en vil løbende blive opdateret og udbygget i løbet af den kommende tid. Er der spørgsmål, som I ikke kan finde svar på, så skriv gerne til  coronahr.center-for-hr@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger).


Hvornår gælder kravet fra?

Fra den 6. december 2021 og så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal du som ansat i Region Hovedstaden kunne vise et gyldigt coronapas.​Hvornår skal jeg forevise coronapas?

Du skal vise coronapas ved fysisk fremmøde i overensstemmelse med den instruktion, du får på dit arbe​jdssted. Det er dit arbejdssted, der selv fastsætter, hvordan og hvornår man skal vise coronapas.​Kan jeg møde op uden gyldigt coronapas og starte min arbejdsdag med at lade mig teste?

Nej, du skal sikre, at dit coronapas er gyldigt, når du møder op på arbejde. ​Kan jeg blive pålagt at blive testet for covid-19?

Ja, du kan som medarbejder blive pålagt at få foretaget en coronatest, når det er begrundet i saglige hensyn til eksempelvis arbejdsmiljøet eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i den pågældende arbejdssted. Det e​​​r altid en saglig begrundelse, når det er fordi, arbejdspladsen følger myndighedernes regler, retningslinjer eller anbefalinger.​Hvad sker der, hvis jeg ikke vil vise mit coronapas?

Hvis du ikke kan vise et gyldigt coronapas eller nægter at vise coronapas, når du bliver bedt om det, skal arbejdsgiver ​​konkret vurdere, om der skal iværksættes ansættelsesretlige sanktioner. Dette står også i det brev, som alle medarbejdere har fået om kravet om coronapas.

Ansættelsesretlige sanktioner kan fx være advarsel, hjemsen​​delse uden løn indtil gyldigt coronapas kan fremvises eller i særlige tilfælde afskedigelse eller bortvisning. ​Kan jeg blive kompenseret for den tid, jeg bruger på at blive testet?

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at få foretaget en coronatest, skal testen så vidt muligt ske i din sædvanlige arbe​jdstid. Dette gælder også tests, der er nødvendige for, at medarbejdere kan efterkomme et pålæg om forevisning af et coronapas. Hvis det ikke er muligt at få foretaget testen inden for den sædvanlige arbejdstid, skal du kompenseres for den tid, som bruges på selve testen. Hvis du testes på eget initiativ, kan du ikke blive kompenseret for den tid, som du bruger på at blive testet.

Det er endnu ikke​​ afklaret med Beskæftigelsesministeriet, hvordan du vil blive kompenseret. Dette svar vil derfor blive opdateret, når vi har en afklaring.​


​​

Redaktør