Systematisk COVID-19-test af ansatte i Region Hovedstaden med patientkontakt

​Find overblik over tilbuddene om systematisk test for COVID-19. Tilbuddet gælder personale i Region Hovedstaden med patientkontakt.

Vi skal passe på vores patienter, os selv og hinanden. Derfor har du fået en invitation til at blive testet for COVID-19 hver 2. eller 6. uge. afhængig af din funktion. 

Bemærk, at du kun er omfattet af tilbuddet, hvis du har patientkontakt. Hvis du har modtaget et brev med tilbud om systematisk test, og du ikke har patientkontakt, skal du se bort fra denne invitation. Kontakt din leder, hvis du er i tvivl om, du er omfattet af tilbuddet.

Sådan bliver du testet, hvis du har patientkontakt

Læs mere om, hvordan systematisk test for COVID-19 rent praktisk foregår på din arbejdsplads på hospitalets hjemmeside.

Region Hovedstadens Apotek eller ansat i en tværgående funktion:

Hvis du arbejder på Region Hovedstadens Apotek, i Akutbredskabet eller har en tværgående funktion, hvor du er tilknyttet flere hospitaler, kan du benytte dig af tilbuddet om systematisk test der, hvor du primært har din arbejdsdag. Vælg hospital ovenfor.

Akutberedskabet:

Akutberedskabets medarbejdere i Vagtcentralen og Ambulance og Køretøjer kan blive testet for COVID-19 i podefaciliteter i Akutberedskabet på Telegrafvej (indgang på modsatte side af hovedindgangen). 
Åbningstider: onsdag og torsdag kl. 13-16.
 
AMK-læger, akutlæger og læger ved Akuttelefonen 1813 i Akutberedskabet med hovedansættelse på et andet hospital, vil blive testet på det pågældende hospital. Du kan finde hospitalet i listen herover.
 
Ambulancepersonale fra Falck og Hovedstadens Beredskab bliver tilbudt test på deres ansættelsessted. 


Redaktør