Hospitalsplan 2025

​Hospitalsplan 2025 udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden driver og udvikler vi landets største sundhedsvæsen, og det forpligter. Vi skal levere den bedste behandling ud fra hvad, der giver værdi for den enkelte patient. 

I den ny Hospitalsplan 2025 har politikerne fastlagt fire prioriterede principper, henholdsvis kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet. Med principperne er der sat en retning for, hvordan hospitalsvæsenet skal udvikle sig de kommende år.

Læs Hospitalsplan 2025

Se høringssvar til Hospitalsplan 2025

Fremtidens hospitaler

Den bedste behandling og omsorg kræver moderne og tidssvarende rammer. Vi er i gang med den største investering i nyere tid, hvor vi bygger nye hospitaler og ombygger de eksisterende. Det giver nye muligheder for at indrette hospitalerne, så vi bedst muligt kan imødekomme de udfordringer og fremtidsmuligheder, som sundhedsvæsenet står overfor.    

Læs mere om hospitalsbyggerierne

En attraktiv region

Befolkningsprognoser viser, at vi bliver markant flere borgere i regionen de kommende år. Det gælder både flere børn og ældre. De skal alle kunne behandles på regionens hospitaler, og det stiller krav til indretningen af hospitalsvæsenet og regionens hospitalsplan.

Årlig revision af Hospitalsplan 2025

Hvert år tager regionsrådet stilling til, om det er nødvendigt at ændre i den gældende hospitalsplan, så den lever op til blandt andet patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles forventninger til et fremtidssikret sundhedsvæsen.

Tidligere hospitalsplaner

Regionsrådet godkendte i 2007 de første hospitalsplaner for Region Hovedstaden. Her blev grundstenen for hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne lagt. De efterfølgende hospitalsplaner bygger videre herpå.  

Redaktør