​​​​​​​

2012 revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

I juni 2012 vedtog regionsrådet en række ændringer af Hospitals- og Psykiatriplanen 2020

Ændringer vedtaget i 2012:​​​

  • Omfordeling af opgaver mellem Herlev Hospital og Rigshospitalet
  • Ændringer i varetagelsen af den elektive ortopædkirurgi
  • Ændringer i varetagelsen af specialiseret kardiologi
  • Ændringer i varetagelsen af behandlingen af fedmeopererede gravide og fødende
  • Ændringer i den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning af mammografiscreeningsprogrammet
  • At behandlingen af spiseforstyrrelser for børn, unge og voksne samles på én klinik, idet det nærmere analyseres, hvor det mest hensigtsmæssigt placeres under hensyntagen til kriterierne: nærhed, plads, kvalitet, økonomi og sammenhæng til somatikken
  • At børne- og ungdomspsykiatrien samles ledelsesmæssigt og administrativt, og at det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium i Gentofte flyttes til Brøndby
  • At distriktspsykiatrien i planlægningsområde Midt samles i to distriktspsykiatriske enheder

Se en nærmere beskrivelse af ændringerne

Redaktør