​​​​​​​​​​

2014 revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

I juni 2014 vedtog regionsrådet en række ændringer af Hospitals- og Psykiatriplanen 2020

Æ​ndringer v​e​dtaget i 2014:​​

  • Flytning af aktivitet på øjenområdet fra Nordsjællands Hospital - Hillerød til Glostrup Hospital

  • Optageområde ændring inden for obstetrikken

  • Samling af apopleksirehabilitering på de neurologiske afdelinger

  • Flytning af planlagt urologisk udefunktion fra Hvidovre Hospital til Bispebjerg Hospital

Se en nærmere beskrivelse af ændringerne i 2014 revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020​​​​

Redaktør