2015 revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Et bredt flertal i Region Hovedstadens regionsråd besluttede den 22. juni 2015 at justere regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020). Den ændrede plan får desuden det "nye" navn Hospitalsplan 2020.


Læs Hospitalsplan 2020

Ændringer i planen:

 • Kvinde-barn: Der skal arbejdes hen i mod ens optageområder for kvinde-barn-specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri). Børnepatienter omfatter nu aldersgruppen 0-18 år i stedet for tidligere 0-16 år.
 • Brystkirurgi: Regionens to brystkirurgiske afdelinger inklusiv mammaradiologien og ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet samles på Herlev og Gentofte Hospital (Herlev).
 • Ortopædkirurgi: Kirurgisk behandling af led og knogler (ortopædkirurgi) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg) lukkes. Behandlingerne sker fremover på de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, og de fordeles mellem afdelingerne efter optageområde.
 • Håndkirurgi: Specialiseret håndkirurgi fra hele regionen samles på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte) – bortset fra enkelte funktioner, som fortsat skal varetages på Nordsjællands Hospital.
 • Urologi: Den urologiske aktivitet (behandling af urinvejssygdomme for mænd og sygdomme i blære og nyre for mænd og kvinder) samles i to afdelinger. Én på Rigshospitalet (Blegdamsvej) og én på Herlev og Gentofte Hospital (begge matrikler). Det betyder, at funktionen på Frederiksberg-matriklen lukkes.
 • Reumatologi: De fire reumatologiske afdelinger (gigtsygdomme) samles organisatorisk til én afdeling ledet af Rigshospitalet. Sengeaktivitet samles på Glostrup-matriklen. Der vil stadig være ambulant behandling i alle planlægningsområder.
 • Psykiatri: Psykiatrisk Center København skal organisatorisk sammenlægges med Psykiatrisk Center Frederiksberg. I forbindelse med det nye psykiatri-byggeri på Bispebjerg Bakke skal det vurderes om aktiviteten fra de to centre også skal samles fysisk på Bispebjerg Bakke. Psykiatrisk Center Glostrup skal desuden organisatorisk sammenlægges med Psykiatrisk Center Hvidovre.

Læs hele den politiske aftale om HOPP 2020 - 21. juni 2015

Implementering af ændringerne

Implementeringsplanen bliver justeret og uddybet nærmere. Før implementeringen af de enkelte ændringer kan ske, skal der først skabes de nødvendige fysiske rammer.

 

Alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg bliver aktivt involveret i implementeringen. Ændringerne sker desuden i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper.

Hvorfor er hospitalsplanen blevet revideret?

Revisionen af regionens hospitalsplan hænger sammen med budgetaftalen for 2015 og herunder blandt andet hospitalssammenlægninger og hospitalsbyggerier. Ændringerne skal føre til, at:

 • Region Hovedstaden fortsat kan levere behandling af høj kvalitet,
 • der er sammenhæng i patientforløb,
 • patienten er i fokus,
 • der fastlægges en overordnet organisering, som understøtter mulighederne for effektiviseringer i årene efter 2015.
Redaktør