Skriv ned og læs op

Skriv ned og læs op er en metode til sikker mundtlig kommunikation.

​​​​​​​

En af metoderne til sikker mundtlig kommunikation kaldes closed loop kommunikation eller tjek-svar. Princippet er, at den der afgiver en besked sikrer sig, at oplysningerne bliver forstået.

Tjek-svar kan anvendes i mange sammenhænge: Under operationen, ved konferencen, i forbindelse med vagtskifte osv., hvor det er vigtigt at sikre, at beskeder bliver forstået korrekt. (2)

"Skriv ned og læs op" er den konkrete løsning på tjek-svar kommunikation i forbindelse med beskeder der giver pr. telefon.

I Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler” understreges det at ”Når en medicinordination gives mundtligt, herunder telefonisk, til en plejeperson, skal både lægen og plejepersonen sikre sig, at det præcise indhold i ordinationen er forstået. Patienten identificeres ved både navn og personnummer [...]. Ved telefonordinationer bør plejepersonen nedskrive disse oplysninger og oplæse dem for den ordinerende læge, der bekræfter, at ordinationen er forstået korrekt.” (4)

Værdien af skriv ned og læs op bliver dokumenteret i et amerikansk studie af telefonafgivelse af kritiske prøvesvar. I undersøgelsen registrerede man alle de tilfælde, hvor der var diskrepans mellem den besked som bioanalytikeren afgav og det som modtageren havde opfattet og gentog. Her viste det sig, at der var fejl i 3,5 % af de i alt 822 telefonopkald, der indgik i undersøgelsen. Størst fejlrate var der når beskeden blev telefoneret til en læge (5 %), og mindst når det var til en lægesekretær (0 %). (3)

’Skriv ned og læs op’ er metoden til efterlevelse af Joint Commissions mål for patientsikkerhed vedr. effektivisering af kommunikationen. (6)

Skriv ned og læs op m​e​​tode​n

Metoden indeholder følgende elementer:


Afsender:

Siger​ patientens navn og cpr- nummer.

Modtager:

Skriver ned og repeterer patientens navn og cpr-nummer.

Afsender:

Giver en mundtlig ordination/information.

Modtager:

 Skriver den mundtlige ordination/information ned og læser den op.

Afsender:

Bekræfter at ordinationen/informationen er forstået korrekt
For at fremme sikker mundtlig kommunikation i forbindelse med telefonordinationer og ved kritiske prøvesvar der afgives telefonisk, er der i regionen udviklet to plakater, der illustrerer hvordan ’Skriv ned og læs op’ gennemføres.For understøtte processen er der tillige udarbejdet notatblokke. 


Littera​​t​​ur:

(1) Joint Commission. Root Cause Statistics 2006.

(2) TrygPatient, Læringssæt: Sikker Mundtlig Kommunikation, 2006, www.sikkerpatient.dk

(3) Barenfanger et al: Improving Patient Safety by Repeating (Read-Back) Telephone Report of Critical Information. Am J Clin Pathol 2004.

(4) Sundhedsstyrelsen: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, 30. juni 2006.

(5) Vejledning: ”Sikker Kommunikation: Skriv ned og læs op”. 17.08.2007. Vejledningen er tilgængelig fra de tidligere H:S hospitalers intranet.

(6) Joint Commission International. Internationale standarder for hospitaler. 3. udgave. Dansk oversættelse.

Redaktør