In-house MDR Software (Medicinsk udstyr)

​Region Hovedstaden udvikler og ibrugtager medicinsk udstyr (software), som falder indenfor MDR-forordningens (Medical Device Regulation) artikel 5.5 også kaldet in-house reglen og som kan anvendes af sundhedsinstitutioner.

Redaktør