Tværregionalt forum for koordination af medicin

Tværregionalt forum for koordination af medicin er etableret med henblik på at sikre, at ny eksperimentel medicin samt genuint ny medicin tages i brug på baggrund af en grundig faglig vurdering af lægemidlernes effekt og de foreliggende studier.

Redaktør