Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin

Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin er etableret med henblik på at sikre, at ny, eksperimentel medicin samt genuint ny medicin tages i brug på baggrund af en grundig faglig vurdering af lægemidlernes effekt og de foreliggende studier.

Redaktør