​​​​​​

​​


Forbedringsarbejdet i Region H

​Her kan du læse om forbedringsarbejdet i Region H, herunder forbedringsmodellen og nogle af de værktøjer, der kan anvendes i arbejdet med forbedringer eksempelvis driverdiagrammer, PDSA-cirklen og data. Du kan desuden læse mere om E-læringsprogrammet i Forbedringsmodellen og få hjælp til at komme i gang med programmet. ​

Region Hovedstaden arbejder med forbedringstilgangen som metode til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen. Centralt i forbedringsarbejdet er Forbedringsmodellen ”Model for Improvement”, som både anvendes i Danmark og internationalt. I LKT-sammenhæng er det ligeledes Forbedringsmodellens principper der anvendes, når vi gerne vil forbedre kvaliteten på et område. Forbedringsmodellen er udsprunget af ønsket om praksisnær kvalitetsudvikling, hvor man går tæt på klinikken og undersøger hvad der virker lokalt, at man arbejder systematisk og afprøver forbedringstiltag i det små – og holder øje med om man når målet

Herudover er modellen i praksis også en implementeringsmetode: Man implementerer og inddrager medarbejdere, kolleger og patienter, mens man driver sit forbedringsarbejde.

Region Hovedstaden har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udviklet et e-læringskursus i forbedringsmodellen. Kurset skal bidrage til at opbygge dine kompetencer og kendskab til forbedringsmetoder og derigennem understøtte jeres lokale forbedringsarbejde. 

På kurset vil du bl.a. arbejde med: 

 • Mål: Hvad ønsker I at opnå i jeres afdeling? 
 • Målinger: Hvordan ved I, at jeres arbejde med en ny arbejdsgang, en forandring, rent faktisk er en forbedring? 
 • Forandringstiltag: Hvilke forandringer kan I sætte i gang for at skabe en forbedring? 
Du vil blive introduceret til at arbejde med nye ideer og forandringer systematisk ved hjælp af ”Plan Do Study Act” også kaldet PDSA-cirklen.

 

E-læringskurset består af syv lektioner med hver en kort tilhørende quiz om det, du netop har lært i lektionen. Det tager 20-30 minutter at gennemføre hver lektion og du kan sagtens holde pause undervejs og vende retur til lektionen på et senere tidspunkt. Hele kurset giver en god basisviden forud for at skulle være en del af et lærings- og kvalitetsteam. Dog er særligt lektion 1-4 relevante for dig i din forberedelse til første læringsseminar, mens lektion 5-7 er særligt relevant inden andet læringsseminar. 

Københavns- og Aalborg kommune har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udviklet et virtuelt læringsforløb om metoderne i Forbedringsmodellen se mere HER
Driverdiagrammet er et grafisk værktøj, der giver dig et overblik over, hvordan jeres lokale forbedringsindsatser og del-indsatser hænger sammen. Driverdiagrammet illustrerer visuelt hvilke indsatser og processer, der skal ændres for at nå målet og indeholder idéer til hvilke ændringer, der kan afprøves. Driverdiagrammet kan bruges som et gennemgående styringsredskab, der kan give jer overblik og som I løbende kan justere og tilpasse undervejs i projektet. Desuden kan det anvendes til videndeling internt i jeres organisation og når I mødes med andre teams på seminarer mv.

Mål: Målet I sætter skal være SMART - Specifikt, Målbart, Ambitiøst, Realistisk og Tidsafgrænset.

 • ​Eksempel: Pr. 1. marts 2023 skal 90% af alle akut kirurgiske patienter have foretaget en CT-scanning inden for 2 timer efter ankomst til Akutmodtagelsen. 
Overordnede indsatser (primære drivere): Her spørges ”Hvad skal ændres?”. Dette hjælpespørgsmål skal identificere de hovedindsatser, der skal til for at I når målet. 

 • Eksempel: At identificere relevante patienter
Del-indsatser (sekundære drivere): Her spørges ”Hvordan ændrer vi det?”. Dette hjælpespørgsmål skal identificere de del-indsatser, der påvirker overordnede indsatser. 

 • Eksempel: at sikre personalet har viden om patientgruppen og det patientforløb de skal ind i.
Konkrete handlinger (forbedringsideer): Her identificeres de handlinger, der skal afprøves for at påvirke de sekundære drivere. De afprøves ved brug af PDSA-cirklen.

 • ​Eksempel: Introduktion af nyansatte læger omkring patientgruppen og det særlige patientforløb.

 
Se nedenstående videoer for en kort intro samt et eksempel:

 • Eksempel på driverdiagram​

PDSA-cirklen (Plan Do Study Act) er et redskab, der bruges til at systematisere, hvordan I vil lave selve afprøvningen af de konkrete handlinger I har identificeret i jeres driverdiagram. PDSA-test er kernen i meget forbedringsarbejde og handler grundlæggende om at afprøve en ide ved at planlægge den, teste den, reflektere over den og tilpasse den. Mange der starter med at lave PDSA laver det meget stort og det kan derfor blive uoverskueligt. PDSA kan med fordel holdes helt småt ved at justere ganske lidt på en arbejdsgang eller på få patienter. De mest succesfulde forbedringsteams har typisk gennemført hyppige PDSA-test af en lang række idéer, inden de implementerer en ny praksis.


Eksempel:

 • (P) Planlægning af undervisning af nyt personale.
 • (D) Udfør undervisning på personale, der er ansat inden for kortere tid samt et par personale med mere erfaring.
 • (S) Evaluer prøvehandling. Skal der f.eks. mere information omkring symptomer på den ældre patient?
 • (A) Justér prøvehandlingen ud fra erfaring og kommentarer fra testpersoner.
 • (P) Planlæg ny undervisning.
 • (D) Udfør undervisning.
 • Denne cirkulære systematik fortsættes indtil undervisningen sidder i skabet.
Redaktør