MUSIQ-score

​MUSIQ (Model for Understanding Success in Quality)-scoren er et værktøj, der er udarbejdet med henblik på at fremme chancerne for at kvalitetsforbedring i en organisation lykkes. ​

MUSIQ-score-værktøjet er udviklet på baggrund af viden fra en systematisk litteratur gennemgang, hvor der blev identificeret 25 centrale kontekstafhængige faktorer, som har indflydelse på, om kvalitetsforbedringer lykkes. 

Som en del af et lærings- og kvalitetsteam vil alle forbedringsteams blive bedt om at udfylde MUSIQ-scoren 2-3 gange i løbet af projektet. 

Konkret består MUSIQ-score-værktøjet af et excel-skema med en række udsagn/spørgsmål om organisationen, omgivelserne, individerne, forbedringsteamet samt rollerne i organisationen. Når skemaet er udfyldt, genereres der en score, der hjælper jer i forbedringsteamet med at få et overblik over de lokale forhold og rammer, som I navigerer i. I teamet får I et indblik i, hvor der er kontekstafhængige barrierer, der skal arbejdes med for at gøre betingelserne for forbedringsarbejdet og arbejdet i jeres team mere gunstige. 

Det kan fx være at I finder ud af, at I har brug for mere understøttelse i forbedringsarbejdet eller at I har brug for at få involveret jeres ledelse mere. Resultaterne forklares mere indgående i selve værktøjet, som også indeholder detaljerede instruktioner til, hvordan skemaet anvendes. Når teamet har været igennem alle udsagn/spørgsmål i MUSIQ-score og I har drøftet resultatet, kan det være relevant at I inddrager eksempelvis ledelsen og herved få hjælp til at målrette det videre arbejde mod de dele af konteksten, hvor der eventuelt er behov ændringer. 

Hvad andre teams siger om MUSIQ-score:
  • Giver gode drøftelser i teamet
  • Tydeliggør vilkårene for arbejdet med LKT i organisationen
Redaktør