Behandling af prøver inden afhentning

​Her kan du læse, hvordan prøver skal behandles og opbevares inden afhentning.

Blodprøver

​Blodprøver placeres i skumblokke i termoskab ved 21,0 ºC ± 1 ºC hurtigst muligt og senest 1 time efter prøvetagningen. 

Patologiprøver

Prøver til Patologiafdelingen pakkes i orange kuverter, som lægges ved siden af termoskabet.
Klimaskab med skumblokke.jpg

Mikrobiologiprøver

For praksis i optageområderne MIDT, BYEN og SYD

Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev eller Hvidovre Hospital placeres i grøn skumblok eller forsvarligt lukket på eller i umiddelbar nærhed af termoskabet.

For praksis i optageområde NORD

Prøver til Klinisk Mikrobiologiske Afdeling, Herlev placeres forsvarligt lukket i transportkassen med gule hjørner. 

Prøver taget efter sidste afhentning

Prøver taget efter sidste afhentning kan blive afhentet næste dag. 

 Hvis der ikke er bestilt centrifugeringskrævende analyser, kan prøverne blive afhentet næste dag. Prøverne bør i disse tilfælde opbevares natten over i køleskab (4-8 ºC). Undtaget herfra er prøver til koagulationsanalyser (rør med blå prop), der opbevares i termoskabet. 

Prøver, der er opbevaret i køleskab, samles af klinikpersonalet i de gule skumblokke og placeres i termoskabet inden afhentning.


 
 
Redaktør