Analyse for SARS-CoV-2 antistoffer er nu tilgængelig for praksis

​Region Hovedstaden tilbyder nu analyse for SARS-CoV-2 antistoffer for praksissektoren, og indikationerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vent...

Hvornår kan antistoftesten anvendes?

​Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår analyse for SARS-Cov-2 antistoffer er relevant:

  • Som led i udredning og afklaring af mulige senfølger, i særdeleshed såfremt der ikke foreligger positive PCR-testsvar fra den akutte fase af sygdommen eller anden dokumentation for, at symptomer kan være COVID-19-relaterede.
  • Som led i en samlet vurdering af patienter, der har haft ukarakteristiske eller uafklarede sygdomsforløb, som kan være relateret til COVID-19, fx multisystem-inflammatorisk sygdom hos børn. Her vil den kliniske udredning som udgangspunkt foregå i pædiatrisk regi.
  • Som led i epidemiologisk overvågning, hvor man gennem regelmæssige testninger kan følge smittetrykket i en udvalgt del af befolkningen.

Antistoftests bør ikke anvendes til raske borgere

Antistoftests bør for nuværende ikke anvendes til at give raske borgere svar på, om man tidligere har været smittet med COVID-19. 

Der foreligger ikke nogen klar evidens på, at påvisning af antistoffer ved undersøgelsen er et udtryk for antistoffernes egenskab i at hæmme virus’ evne til at inficere, og at patienten dermed har opnået immunitet. 

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indikation for at bestille undersøgelsen mhp. at undersøge for immunitet.

Analysevejledning og tolkning


 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor