Fra serum til plasma d. 11.-12. september - gælder for NORD

​Natten mellem d. 11. og 12. september 2017 vil mange af analyserne i NORD overgå fra serum til plasma. Dette sker for at forkorte analysetiden. Ændringen betyder, at praktiserende læger i NORD skal bestille flere Li-Heparin-glas til den fremtidige blodprøvetagning.

​I forbindelse med omlægningen fra serum til plasma, vil det være nødvendigt at praksis bestiller et større lager Li-Heparin glas (”grønne glas med gul ring”, Lithium Heparin gel, Grøn 3G, kat. nr. 454247) til den fremtidige blodprøvetagning for de analyser, der overgår til plasma. Webreq vil blive opdateret til de korrekte  glastyper.

I forbindelsen med overgangen til plasma ændres TSH-refleksen til:

TSH > 4,0 mU/l udløser Frit T4 analyse
TSH < 0,35 mU/l udløser Frit T4 analyse, samt Total T3

Jævnfør Klinisk vejledning for almen praksis ”Hypo- og hyperthyreose hos voksne”

T3 uptake-testen og andre beregnede Thyroidea-værdier udgår, da vi nu kun afgiver svar på direkte målte værdier.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt hotline: 4829 2200


Redaktør