Ny DNA-metode til udredning af cøliaki - gælder for læger i NORD

​Fra 30. oktober 2017 anvender Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital i Hillerød, en ny og bedre metode til HLA DQ2 og HLA DQ8 genotypebestemmelse (vævstype). 

Cøliaki

Cøliaki (gluten-intolerans) er en kronisk inflammatorisk tyndtarmssygdom, som fremprovokeres ved indtagelse af glutenholdige fødevarer hos genetisk disponerede individer.
Genotyperne (vævstyperne) HLA DQ2 eller HLA DQ8 findes hos ca. 30 % af normalbefolkningen.

Ny DNA-metode

Med den nye metode kan HLA DQ2/DQ8 genotyperne bestemmes hos ca. 99 % af cøliakipatienterne. Den tidligere metode kunne kun bestemme ca. 94 % af genotyperne. 
Den nye metode bevirker, at flere patienter hurtigere får en korrekt udredning af cøliaki.

Rekvirering og svar

I forbindelse med implementeringen af den nye metode, bliver der oprettet ny IUPAC-kode, som træder i kraft 30. oktober 2017 – gammel IUPAC-kode kan ikke anvendes efter 30. oktober. 

Den nye IUPAC-kode er: NPU54286 

I WebReq har den nye analyse kortnavnet Cøliaki-rel. gener gruppe;DNA 
Hvis der ligger forudbestillinger på HLA2GEN i WebReq, vil de automatisk  blive konverteret.

Nye svarkoder
NPU54281; DNA(spec.)−HLA-DQB1-gen(WHO type DQ2); arb.entitisk antal(proc.) = ?
NPU54282; DNA(spec.)−HLA-DQB1-gen(WHO type DQ8(3)); arb.entitisk antal(proc.) = ?

Udredning af cøliaki

Hvis hverken HLA DQ2 eller HLA DQ8 kan påvises, er det i praksis udelukket, at patienten har cøliaki. 
Påvisning af HLA DQ2 eller HLA DQ8 genotyper er nødvendige, men imidlertid ikke tilstrækkelig til at give diagnosen cøliaki. Kun ca. 3 % af personer med genotypen HLA DQ2/DQ8 udvikler cøliaki. Derfor skal cøliakidiagnosen understøttes ved påvisning af forhøjet niveau af cøliaki-antistoffer i plasma og (hos voksne) påvisning af villus-atrofi i tyndtarmsbiopsier, inden påbegyndelse af glutenfri diæt.

Yderligere information

For yderligere information om rekvirering, analyse-koder, prøvemateriale, holdbarhed, svartid mv. - se metodeblad i Laboratoriehåndbogen (åbner i nyt vindue), eller kontakt laboratoriekonsulenterne på hotline:  48 29 22 00

Fagligt ansvarlige:
Overlæge Jesper Clausager
Forskningsbioanalytiker Flemming Lund

Redaktør