Omlægning af Helicobacter-diagnotstik

​Fra 1. februar 2018 vil Helicobacter fæcesprøve være den eneste mulighed ved diagnostik af Helicobacter pylori. De to analysemetoder Helicobacter pusteprøve og Helicobacter fæcesprøve antigen vurderes at være ligeværdige og har samme diagnostiske sikkerhed.

Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttede den 28. september 2017, at helicobacter fæcesprøve fremover vil være den eneste diagnostiske mulighed ved diagnostik af Helicobacter pylori. Omlægningen sker med virkning fra den 1. februar 2018.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital vil betjene praksis i planområde Byen og Syd, og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital vil betjene planområde Midt og Nord.

Om Helicobacter fæcesprøve

I forbindelse med konsultation får patienten udleveret prøvetagningsrør og bliver instrueret i at tage prøven.
Prøven oprettes i WebReq.
Når patienten har udført prøven, afleveres prøven enten i praksis til regionens afhentningsordning, på et af prøvetagningsambulatorierne eller sendes med quickbrev af patienten til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på et af de to hospitaler, der analyserer prøven.
Svaret sendes elektronisk til lægen og kan ses i laboratoriesvarportalen.

Utensilier

Utensilier til prøvetagningen kan bestilles via Region Hovedstadens Regionslager på samme måde som øvrige utensilier til mikrobiologiprøver.

Læger i planområde Syd og Byen kan bestille her
Utensiliebestilling til mikrobiologiske prøver SYD og BYEN (åbner på ny fane)
 
Læger i planområde Nord og Midt kan bestille her
 
 Redaktør