Tak for et vellykket Minisymposium 2017

​Fredag d. 16. juni 2017 afholdt CEK minisymposium på Pharmakon i Hillerød. I alt deltog ca. 75 personer – herunder praktiserende læger, praksispersonale, praksiskonsulenter, laboratoriekonsulenter, repræsentanter fra regionens laboratorier, Beskriverenheden, Logistik og Forsyning og CEK.

Rammerne omkring arrangementet var Pharmakons smukke lokaler med tilhørende kulinariske oplevelser.

Den faglige del af programmet på Minisymposiet i 2017 udgjorde tre spændende og praksisrelevante foredrag: 
Proteinuri – hvorfor og hvordan? ved Rikke Borg, overlæge, PhD, Medicinsk Afd., Sjællands Universitetshospital Roskilde,
Ondt i maven hos yngre voksne ved Klaus Theede, overlæge, PhD Gastroenheden, Hvidovre Hospital og
Familiær hyperkolesterolæmi / lipidklinikker ved Juliane Theilade, overlæge, PhD, dr. med., Hjertemedicinsk Afdeling S, Herlev Hospital.

Desuden bød dagen på Nyt fra laboratorierne, og der var et Spørgepanel med repræsentanter fra laboratorierne, CEK, Beskriverenheden og Logistik og Forsyning.

Foruden de faglige indslag og diskussioner, var syv firmaer repræsenteret ved stande, som kunne besøges i pauserne. Her kunne de praktiserende læger og deres personale få demonstreret POCT-udstyr og få en snak om mulighederne for indkøb og anvendelse af udstyret i praksis.

Generelt har der været overvældende positiv respons på dagen, og vi glæder os allerede til at afholde næste minisymposium d. 5. oktober 2018. 

Præsentationer fra dagen

Hvis du vil gense præsentationerne fra Minisymposiet, kan du finde dem herunder. Du kan også klikke ind på siden, hvor vi samler al information om Minisymposiet.
Familiær hyperkolesterolæmi / lipidklinikker

Godtgørelse

Hvis du har deltaget i minisymposiet kan du søge refusion i Fonden for Almen Praksis.

Minisymposiet er godkendt til 1 dags kursusafgift a 2400 kr. og 1 dags tabt arbejdsfortjeneste kr. 2600 og max 1500 kr. i transportgodtgørelse. Man kan kun trække refusion ud for kursusafgift, hvis kurset har kostet penge, eller man har haft udgifter til forplejning, overnatning i forbindelse med kurset.

Søg om godtgørelse online.
HUSK, at du skal logge ind med dit private NEMid-nøglekort.
Desuden skal du bruge kursets aktivitetsnummer som er 2017-0319
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om refusion, kan du sende en mail til euf.plo@dadl.dk eller ringe til 35 44 84 98.

Følg med på regionh.dk/laboratoriebetjening

CEK anbefaler, at praksislæger og -personale abonnerer på nyheder fra CEK via hjemmesiden. Find vejledning til oprettelse af profil på regionens hjemmeside + abonnement på nyheder her: Vejledning til oprettelse af profil og abonnement på nyheder fra CEK
Redaktør