Kalium-prøver

Præanalytiske forhold påvirker kalium-koncentrationen, og derfor er her særlig information om håndteringen af kalium-prøver. Hypokaliæmi (lav kalium) kan opstå i forbindelse med prøvehåndteringen umiddelbart efter prøvetagning.

Vi har for prøver taget i praksis set flere tilfælde af hypokaliæmi, som skyldes, at den ucentrifugerede prøve efter prøvetagningen ikke hurtigt nok opnår termoskabets temperatur på 21°C ± 1°C.

Problemet kan for eksempel opstå, hvis blodprøven efter endt prøvetagning sættes for hurtigt i skumboksen i termoskabet. 

CEK har derfor udarbejdet en ændring i håndteringen af blodprøver efter prøvetagning:

Håndtering af blodprøver efter prøvetagning

Det optimale er, at blodprøven umiddelbart efter prøvetagningen sættes i et stativ i termoskabet (der findes flere stativer på markedet, men den sorte plastholder, som prøverørene leveres i, kan også bruges). Efter minimum 10 min. i stativet, hvor blodprøven hurtigt opnår de 21°C, sættes prøven af klinikkens personale over i skumboksen, inden prøven afhentes.

Alternativt kan blodprøven stilles på bordet i minimum 10 min., hvis omgivelsestemperaturen er 20-22°C, og først herefter flyttes over i skumboksen i termoskabet. Pas dog på at rumtemperaturen ikke afviger meget fra 21°C, da selv få timer ved eksempelvis 24°C vil påvirke kaliumniveauet i prøven.

Hypokaliæmi og hyperkaliæmi

Hvis blodprøven sættes direkte i skumboksen i termoskabet, vil skumboksen termisk isolere blodprøven, og temperaturen i prøven vil efter en halv time fortsat være omkring 30°C, hvilket medfører hypokaliæmi. 

Problemet kan også opstå, hvis prøven står uden for termoskabet ved en omgivelsestemperatur, der er væsentligt over 21°C. 

Tilsvarende vil blodprøver, opbevaret ved en lavere temperatur end 21°C, medføre hyperkaliæmi.  Det gælder således om at få prøvetemperaturen ned på 21°C hurtigst muligt efter prøvetagningen, da det tidligere er vist, at Kaliumniveauet er stabilt i lang tid ved denne temperatur.

Nogle blodprøver er mere følsomme end andre for dette fænomen, men generelt ser vi et fald i kaliumniveauet på ca. 0,3mmol/L, når blodprøven sættes direkte i skumboksen.
 

Redaktør