Mobillab

​Mobillab er prøvetagning på borgere i eget hjem eller på plejehjem. Spørgsmål vedrørende prøvetagning i mobillab rettes til Logistik og Forsyning 38 66 6​9 00 (#3).​

Blodprøver tages i eget hjem/på plejehjem, hvis patienten ellers skulle have rekvireret liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet​/filialen/læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG. 

Egen læge kan derudover henvise til mobillaboratoriet, hvis lægen selv anvender besøg i hjemmet i relation til diagnostik og behandling.

Rekvirering af Mobillab BYEN-MIDT-SYD

Rekvirering foretages udelukkende elektronisk via WebReq. Den ønskede prøvetagningsdato kan tidligst være 5 hverdage frem.
Download vejledning her: WebReq-procedure for rekvirering af Mobillab i områderne BYEN, MIDT og SYD.​​

Download Quick-guide-til-rekvirering-af-mobillab.pdf

Der kan som hovedregel forudbestilles blodprøvetagning i hjemmet 4 uger frem. Der kan forudbestilles 6 måneder frem, hvis der er tale om særlige forhold - fx patienter med iltflasker, halvårskontrol for borgere med kronisk sygdom eller patienter, som er konstant liggende.​

Automatiske bookingmeddelelser om planlagte besøg vil ikke blive tilsendt. Det vil fremgå i WebReq, hvis en prøve ikke er taget.

Rekvirering af Mobillab i NORD

Rekvirering foretages elektronisk via WebReq. 

Ved bestilling vil man, i forbindelse med at man angiver patientens opholdsadresse, få tilbudt de ledige datoer, der vil være til rådighed på den ønskede rute. Man vil derfor straks vide, hvilken dato patienten vil få taget blodprøver. 

Arbejdsgangen er:
  • Rekvisitionen skal være bestilt senest kl. 12, to hverdage før ønsket prøvetagning.
  • Der kan bestilles 60 dage frem i tiden.
  • Hvis en ønsket prøvetagningsdato ikke fremkommer under ”Prøvetagningstid”, er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.
Spørgsmål vedr. bestilling af mobillab i NORD kan rettes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital på telefon: 48 29 41 82, eller til den vagthavende læge på telefon: 48 29 68 66.

Kontakt mob​illab/Logistik og Forsyning

Kontakt mobillab: 38 66 69 00 (tast 3, byforretninger)

Redaktør