Mobillab i SYD

​Klinisk Biokemisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital står for planlægning af og prøvetagning med Mobillab i SYD.

Rekvirering via WebReq

Rekvirering foretages udelukkende elektronisk via WebReq og den ønskede prøvetagningsdato kan tidligst være 5 hverdage frem i tiden.

Plejehjem, faste dage

I planområde SYD vil besøg på plejehjem foregå på fast dage. Hvilken dag det enkelte plejehjem får besøg fremgår af denne oversigt: Oversigt over besøg på plejehjem (er under udarbejdelse).

Planlægning af besøg

Besøg i borgers eget hjem planlægges mest optimalt. Det betyder, at med mindre rekvirenten i rekvisitionskommentaren har noteret at prøvetagningen SKAL foretages på en specifik dato, vil besøget blive planlagt mest hensigtsmæssigt i den uge, som besøget er henvist til.

Redaktør