Mobillab i BYEN

​Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står for planlægning af og prøvetagning med Mobillab i BYEN.

Rekvirering af Mobillab BYEN

Rekvirering foretages elektronisk via WebReq eller Sundhedsplatformen, og den ønskede prøvetagningsdato kan tidligst være 5 hverdage frem i tiden.

Planlægning af besøg

Besøg i borgerens eget hjem planlægges mest optimalt. Det betyder, at med mindre rekvirenten i rekvisitionskommentaren har noteret, at prøvetagningen SKAL foretages på en specifik dato, vil besøget blive planlagt mest hensigtsmæssigt i den uge, som besøget er henvist til.

Download instruks til rekvirering af Mobillab i WebReq - BYEN

Redaktør