​​​​​​

Mobillab i MIDT

​Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital står for planlægning af og prøvetagning med Mobillab i MIDT.

​Rekvisition vil foregå via WebReq, hvor man i forbindelse med angivelse af borgerens opholdsadresse, vil få tilbudt de ledige datoer, der er til rådighed på den relevante kørselsrute. Man kan derfor i dialog med borgeren umiddelbart planlægge datoen for prøvetagningen. For borgere bosat på plejehjem foretages prøvetagning på faste dage og første ledige tid ses umiddelbart. 

Arbejdsgang:

  • Rekvisitionen skal være foretaget senest kl. 12, to hverdage før ønsket prøvetagning.
  • Der kan bestilles 180 dage frem i tiden.
  • Når der ønskes EKG i tillæg til blodprøvetagning skal der rekvireres 2 tider til Mobillab.
  • Hvis en ønsket prøvetagningsdato ikke fremkommer under "Prøvetagningstid", er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.
  • Rekvirenten oplyser borgeren om prøvetagningsdatoen.

Guick-guide til bestilling af Mobillab

Se quick-guide til bestillin​g af Mobillab

Læs mere om Mobillab i område MIDT

Se mere info om Mobillab i område MIDT


Redaktør