Mobillab i NORD

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital står for planlægning af og prøvetagning med Mobillab i NORD.

Bestil Mobillab i WebReq

Rekvirering foretages elektronisk via WebReq. 

Rekvisitionen skal være bestilt senest kl. 12, to hverdage før ønsket prøvetagning. Der kan bestilles 60 dage frem i tiden.

Dato for prøvetagning

Ved bestilling vil man, i forbindelse med at man angiver patientens opholdsadresse, få tilbudt de ledige datoer, der vil være til rådighed på den ønskede rute. Man vil derfor straks vide, hvilken dato patienten vil få taget blodprøver. 

Hvis den ønskede prøvetagningsdato ikke fremkommer under ”Prøvetagningstid”, er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.

Vejledning til bestilling af Mobillab i NORD

Kontakt Mobillab i NORD

Spørgsmål vedrørende bestilling af Mobillab i NORD kan rettes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital på telefon: 48 29 41 82 eller til den vagthavende læge på telefon: 48 29 68 66. Redaktør