​​​​​

Mobillab i SYD

​Klinisk Biokemisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital står for planlægning af og prøvetagning med Mobillab i SYD.

Bestil Mobillab i WebReq

Rekvirering foretages elektronisk via WebReq.

Rekvisitionen skal være bestilt senest 2 hverdage før ønsket prøvetagning. Der kan bestilles 100 dage frem i tiden.​

Dato for prøvetagning

Ved bestilling vil man, i forbindelse med at man angiver patientens opholdsadresse, få tilbudt de ledige datoer, der vil være til rådighed på den ønskede rute. Man vil derfor straks vide, hvilken dato patienten vil få taget blodprøver og skal huske at orientere patienten om dette.

Hvis den ønskede prøvetagningsdato ikke fremkommer under ”Prøvetagningstid”, er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.​

Vejlednin​g til bestilling af Mobillab i WebReq 

Redaktør