KLAPmøder

​KLAP-møder (Kvalitetssikring af Laboratorieanlyser i Almen Praksis) er et tilbud til praksislæger om undervisning af en klinisk biokemisk overlæge vedrørende praksisrelevante blodprøver. 

​Ved KLAP-møderne gennemgås og drøftes typisk de fremsendte lægestatistikker. Herudover undervises i brugen af laboratorieprøver. Hensigten er at drøfte og påvirke alment praktiserende lægers brug af klinisk biokemiske analyser . 

Det bliver muligt at booke og tilmelde sig til KLAPmøder.  ​


Redaktør