Kursus i blodprøvetagning for praksispersonale

​CEK tilbyder prøvetagningskurser for lægernes praksispersonale. Ansættelse i lægepraksis i Region H er en forudsætning for deltagelse i kurset.

Blodprøvetagningskurset er fordelt over to halve dage.

Den teoretiske del af kurset​​

Den teoretiske gennemgang af kurset afholdes hos CEK, Nordsjællands Hospital Hillerød, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød.

Den teoretiske del af kurset byder på undervisning i brug af WebReq, præanalytiske forhold, prøvetagning, afhentningsordning, kvalitetssikring af patientnære analyser, utensiliebestilling samt CEK minisite.​

Den praktiske del af kurset​

Den praktiske øvedag finder sted i en af Region Hovedstadens laboratoriefilialer eller hospitalsambulatorier kl. 8.30-12.00.
 
Den praktiske del består af blodprøvetagning på fantom-arm og patienter under supervision af en bioanalytiker.

Kursusdatoer for den teoretiske del i 2020

Mandag d. 20. januar kl. 15:00-18:30
Mandag d. 2. marts kl. 15:00-18:30
Mandag d. 8. juni kl. 13:00-16:30
Mandag d. 31. august  kl. 15:00-18:30
Mandag d. 28. september kl. 15:00-18:30
Mandag d. 2. november kl. 15:00-18:30

Tilmelding​​
Er du interesseret i at komme på blodprøvetagningskursus kan du henvende dig til vores laboratoriefaglige konsulenter på tlf. 4829 2200 eller via mail til
noh-labkonsulent@regionh.dk


Redaktør