Kursus i blodprøvetagning for praksispersonale

​CEK tilbyder prøvetagningskurser for lægernes praksispersonale. Ansættelse i lægepraksis i Region H er en forudsætning for deltagelse i kurset.

Blodprøvetagningskurset er fordelt over to halve dage.

Den teoretiske del af kurset​​

Den teoretiske gennemgang af kurset afholdes hos CEK, Nordsjællands Hospital Hillerød, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød.

Den teoretiske del af kurset byder på undervisning i brug af WebReq, præanalytiske forhold, prøvetagning, afhentningsordning, kvalitetssikring af patientnære analyser, utensiliebestilling samt CEK minisite.​

Den praktiske del af kurset​

Den praktiske øvedag finder sted i en af Region Hovedstadens laboratoriefilialer eller hospitalsambulatorier.
 
Den praktiske del består af blodprøvetagning på fantom-arm og patienter under supervision af en bioanalytiker.

Kursusdatoer i 2019

21.01.2019
04.03.2019
01.04.2019
20.05.2019
02.09.2019
07.10.2019
25.11.2019

Tilmelding​​
Er du interesseret i at komme på blodprøvetagningskursus kan du henvende dig til vores laboratoriefaglige konsulenter på tlf. 4829 2200 eller via mail til
noh-labkonsulent@regionh.dk
Redaktør