Minisymposium 2019

​Minisymposiet i 2019 vil blive afholdt torsdag d. 10. oktober i DGI-byen, Tietgensvej 65, 1704 København V. 

Program 2019​

Download programmet for minisymposiet 2019

M-komponent sygdomme i almen praksis
v. Anne Kærsgaard Mylin, afdelingslæge, ph.d.,
Hæmatologisk Afd., Rigshospitalet
Download oplægget
M-komponent sygdomme i almen praksis
MRSA i Danmark – forekomst og sygdomsbyrde
v. Camilla Holten Møller, læge, Central Enhed for Infektionshygiejne i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI.
Download oplægget
MRSA i Danmark - forekomst og sygdomsbyrde
Brugen af biokemiske markører til monitorering af osteoporosebehandling v./ Niklas Rye Jørgensen, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet og professor ved SDU
Download oplægget 
Brugen af biokemiske knoglemarkører til monitorering af osteoporosebehandling
Nyt fra CEK og laboratorierne
Download oplægget
Nyt fra CEK
Rationel udredning af amnoré
v. Anette Tønnes Pedersen, overlæge, Rigshospitalet
(NT) ProBNP v./ Olav Wendelboe Nielsen, overlæge, ph.d., Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Tilmelding

Minisymposiet er efteruddannelse primært rettet mod praksislæger. 
Øvrigt praksispersonale er velkommen i det omfang, der er plads. 

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på minisymposiet.

Tilmeld dig/jer ved at sende en mail til cek.nordsjaellands-hospital@regionh.dk  
Oplys i mailen:
Navn + titel
Praksisadresse + ydernr.

Tilmeldingsfrist: Der er stadig ledige pladser og åbent for tilmelding.

Bemærk, at der er no-show-gebyr.

Kursusrefusion

Minisymposiet er godkendt som efteruddannelse hos PLO, som det har været tidligere år. Minisymposiet er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste a 4000 kr., 1 dags kursusafgift a 2400 kr. og transportudgift max 1500 kr. Da kurset er gratis kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning.

Der kan søges om refusion efter at Minisymposiet er afholdt - aktivitetsnummer og yderligere information, blev udleveret på Minisymposiet, men kan også findes her:  
Redaktør