Minisymposium 2019

​Minisymposiet i 2019 vil blive afholdt torsdag d. 10. oktober i DGI-byen, Tietgensvej 65, 1704 København V. 

Program 2019​

Download programmet for minisymposiet 2019

M-komponent sygdomme i almen praksis
v. Anne Kærsgaard Mylin, afdelingslæge, ph.d.,
Hæmatologisk Afd., Rigshospitalet
MRSA i Danmark – forekomst og sygdomsbyrde
v. Camilla Holten Møller, læge, Central Enhed for Infektionshygiejne i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI
Brugen af biokemiske markører til monitorering af osteoporosebehandling v./ Niklas Rye Jørgensen, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet og professor ved SDU
Nyt fra CEK og laboratorierne
Rationel udredning af amnoré
v. Anette Tønnes Pedersen, overlæge, Rigshospitalet
(NT) ProBNP v./ Olav Wendelboe Nielsen, overlæge, Kardiologisk, Herlev-gentofte

Tilmelding

Minisymposiet er efteruddannelse primært rettet mod praksislæger. 
Øvrigt praksispersonale er velkommen i det omfang, der er plads. 

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på minisymposiet.

Tilmeld dig/jer ved at sende en mail til cek.nordsjaellands-hospital@regionh.dk 
Oplys i mailen:
Navn + titel
Praksisadresse + ydernr.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 23. september 2019

Bemærk, at der er no-show-gebyr.

Kursusrefusion

Vi arbejder på at få Minisymposiet godkendt som efteruddannelse hos PLO som det har været tidligere år. Hvis kurset bliver godkendt, skal refusion søges på hjemmesiden for Praktiserende Lægers Organisation efter Minisymposiets afholdelse.
 
Redaktør