​​​​​​​​​​​​​​​

Minisymposium 2023

​Minisymposiet er en efteruddannelsesdag for praksislæger, og det er godkendt til at give efteruddannelseshonorar. I år løber det af stablen fredag d. 15. september 2023 i DGI Byen i København. Find information om bl.a. program og tilmelding her på siden.​

Tilmeldingsfrist: mandag d. 28. august 2023.

​Program 2023

Download program: Minisymposium 2023

​​​Allergi – udredning, IgE-analyser og patientcases 

v./ Kirsten Skamstrup Hansen og Lars BlomAfdeling for Børn og Unge & Klinik for allergi, Herlev og Gentofte Hospital​

Foredraget lægger op til diskussion af, hvilke symptomer som bør føre til udredning for inhalationsallergi samt brugen af IgE-analyser som allergidiagnostik i almen praksis. Anden allergidiagnostik berøres kort, men er ikke hovedfokus. 

Hvornår udredes straks, og hvornår behandles luftvejssymptomer med fordel før test aftales? 
Er der aldersforskelle i forhold til udredning? Hvilke allergenkilder er relevante? Hvornår er en IgE-analyse positiv – valg af cut-off etc.? Hvad fortæller positive IgE-analyser? Hvorf​or bruges IgE-paneler, og hvad viser data? Kort om anden allergidiagnostik. Hvornår henvises, og hvor henvises til?​​

Download præsentationen: "Allergidiagnostik i praksis, fokus luftvejsallergi

FIB-4, brug og tolkning af leverfibrose​​markør

v./ Lise Lotte Gluud, professor, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Et stigende antal personer får konstateret fedtlever. Mange vil have et relativt godartet forløb, men en undergruppe har alvorlig leversygdom. Da diagnosen ikke kan stilles baseret på symptomer eller kliniske fund medmindre patienten har udviklet manifest end-stage leversygdom, er den parakliniske vurdering vigtig. Da leverenzymer både kan overvurdere og undervurdere sværhedsgraden af fedtlever, anbefales at kontrollere graden af arvæv ved brug af Fibrose-4 (FIB-4) index.

Foredraget lægger op til diskussion af, hvilke patienter som er kandidater til vurdering med Fib-4 index, og hvordan den fortolkes. 

Desuden kort om vigtige differentialdiagnoser samt gennemgang af kriterier for henvisning. ​​

Download præsentationen "FIB-4, brug og tolkning af leverfibrosemarkør"

​​Tolkning af Referenceintervaller, beslutningsgrænser

m.m. v./ Bent Lind, MD, DMSc, MPA, Amager og Hvidovre Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

De nuværende laboratorie IT-systemer er designet til at påføre et reelt resultat en markering, hvis det er uden for ét og kun ét interval, som typisk er angivet med to tal i IT-systemet. Disse tal er referencegrænser for resultatet. 

Referencegrænserne afgrænser ofte et ”normalområde” som typisk rummer 95 % af resultaterne fra raske. Et patientresultats overskridelse af øvre eller nedre ”normalgrænse” betyder ikke, at der altid skal gøres noget. Dertil har vi andre typer af referencegrænser, som tager udgangspunkt i patienternes sygdomme og ikke i raske personers resultater. Sådanne signalgrænser (beslutningsgrænser/ interventionsgrænser/ terapeutiske intervaller) bestemmes typisk af de kliniske selskaber og ikke af laboratorierne. 

Det er imidlertid et problem, dels at man ikke i edifact-resultaterne (endnu) kan se, om referencegrænserne er ”normalgrænser” eller kliniske signalværdier, dels at ”normalgrænserne” i mange tilfælde bruges som signalværdier. For de fleste er disse begreber derfor næppe klart adskilt. 

Foredraget vil definere begreberne, beskrive fordele og ulemper ved de forskellige angivelser og give illustrative eksempler fra almindeligt brugte laboratorieprøver i almen praksis.

Download præsentationen ​​"Tolkning af Referenceintervaller, beslutningsgrænser"

Nyt fra CEK og laboratorierne

Blandt andet om laktoseintolerans og laboratoriestatistik.

Download præsentationen "Nyt fra CEK og laboratorierne"

​​​​EKG i praksis

v./ Adrian Holger Pietersen, overlæge, Herlev og Gentofte Hospital, Hjertesygdomme​​

Download præsentationen "EKG i praksis"

​Hvorfor overdiagnostik er et voksende problem 

v./ John Brandt Brodersen, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund

Udviklingen af den medicinske teknologi sker i rasende fart. Det betyder, at sundhedsvæsenet kan finde selv bitte små afvigelser og unormale værdier i menneskekroppe, som kan mistolkes som sygdom. Samtidig udvides definitionerne af sygdomskategorier hele tiden, og behandlingsgrænser for hvornår man er syg sænkes. Dette kan alt sammen lede til overdiagnostik, som skader både individ og samfund.​

Download præsentationen "​Hvorfor overdiagnostik er et voksende problem" ​​​

​Find ​​vej

DGI Byen
Tietgensgade 65
1704 København V
Find vej til DGI Byen

Vi skal være i den bygning, der hedder CPH Conference. Lokalet heddeHovedbanegården og ligger på 2. sal.

Tilmelding

Minisymposiet er efteruddannelse primært rettet mod praksislæger. 
Øvrigt praksispersonale er velkommen i det omfang, der er plads.

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på minisymposiet.

Tilmeld dig/jer ved at sende en mail til 
labkonsulent.nordsjaellands-hospital@regionh.dk
Oplys i mailen:
• Navn + titel
• Praksisadresse + ydernr.

Tilmeldingsfrist: mandag d. 28. august 2023
Bemærk, at der er no-show-gebyr.

Kursusrefusion

Minisymposet er godkendt som efteruddanngelse hos PLO, så der kan søges kursusrefusion efter at Minisymposiet er afholdt.

Kurset er godkendt til:
1 dags efteruddannelseshonorar a 4.000 kr.
1 dags kursusafgift a op til 2.800 kr.*
Transportudgift max. 1500 kr.

*Da kurset er gratis, kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning. Bemærk, at frokost og øvrig programsat forplejning i forbindelse med Minisymposiet er gratis.

Her findes link til Guide til ansøgning om tilskud: https://www.laeger.dk/foreninger/plo-efteruddannelse/tilskud-fonden-for-almen-praksis/soeg-tilskud/guide-til-ansoegning-om-tilskud/ Den kan deles ud til deltagerne på kurset.

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk.Redaktør