​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

UDLØBET: Almen praksis: Bliv praktiserende læge på Bornholm

​​​Drømmer du om din egen praksis på Bornholm eller et praksisfællesskab? Nu har du muligheden. Region Hovedstaden tilbyder netop nu to lægekapaciteter på øen​


Nu kan du blive læge på Bornholm

Maja og familien er flyttet fra storbyen til Bornholm, hvor Maja arbejder som praktiserende læge. Et godt samarbejde på tværs af sektorerne, faglige udfordringer og et familieliv med mere tid til oplevelser og nærhed, får Maja til at anbefale lægelivet på Bornholm. (Varighed 4:23).

​​

Læs aktuelt opslag

​ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBETAt bo på Bornholm

At komme til øen som børnefamilie er noget helt særligt. Her er en nærhed, tryghed og livskvalitet. Øen byder på en ro og skøn natur lige uden for døren. Bornholm er et lille samfund med alle fordelene, hvor man holder øje med hinanden og kender naboerne. Øen byder desuden på et rigt outdoorliv med mulighed for cykling, løb, klatring eller padlen.

Læge Søren Wichmand fortæller om livet på Bornholm (varighed 0:54)Har du spørgsmål til dine muligheder på Bornholm fx tilbud på børne-og ungeområdet, støtte til job til ægtefælle? Bornholms tilflytterkonsulent, Rune Holm, står klar til at hjælpe dig, der er tilflytter til øen. Rune kan hjælpe dig godt på vej med viden om alt fra skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, job til ægtefælle og meget andet (varighed 0:40)

Skriv til Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm

eller ring på tlf. 31 21 88 80

Du kan også se mere på hjemmesiden Næste Stop Bornholm


​​

Lægelivet på Bornholm

Læge Søren Wichmand fortæller om lægelivet på Bornholm (varighed 0:54)

Samarbejde med Bornholms Kommune

På Bornholm er der kort afstand mellem de praktiserende læger og Bornholms Regionskommune. Kendskabet til hinanden er stort og tilgængeligheden er let, hvilket gør det gode samarbejde nemt. Kommunen har ansat en kommunal praksiskonsulent, der f.eks. månedligt holder møder med kommunes fagledere indenfor sundheds- og ældreområdet, og orienterer øens praktiserende læger om relevante samarbejdsflader. Udfordringer løses smidigt via dialog og tætte relationer. 

Vil du høre mere om lægelivet på Bornholm?

Skriv til PLO-K-formand Felicia Geertinger på Bornholm​Praksis i praksisklinikken

Den ene opslåede kapacitet er aktuelt i drift i Praksisklinikken på Bornholms Hospital.

Praksisklinikken på Bornholms Hospital åbnede i 2016. Klinikken har tre læger og tre sygeplejersker. Personalet har været med fra klinikkens start og flere af personalerne har haft deres daglige gang på hospitalet i en længere årrække og kender derfor også arbejdsgange på hospitalet indgående.​

Læge Søren Wichmand fortæller om at arbejde i praksisklinikken (Varighed 0:26)

Med 1.800 patienter i denne kapacitet har du mulighed for at overtage en kapacitet med indtjening fra dag 1 – ligesom du har mulighed for at ansætte det nuværende personale, der kender patienterne og arbejdsgangene i praksisklinikken.

Læge Søren Wichmand fortæller om, hvad det betyder, at praksisklinikken ligger på hospitalet. (Varighed 1:06)

Ønsker du at overtage begge de opslåede kapaciteter og lægge dem i praksisklinikken, er der mulighed for det.

​Leje af praksisklinikkens lokaler

Du har mulighed for at leje praksislokaler på Bornholms Hospital. Lokalerne og venterum ligger på 3. sal med udsigt til Østersøen og kig til havn og by.

Regionen har udarbejdet et forslag til istandsættelse.

Se notat med istandsættelsesmuligheder​

Med denne istandsættelse vil du få en praksis, der fremstår lys og venlig med akustikdæmpning i loftet. Klinikken bliver nymalet og moderniseret. Derudover installeres en elektronisk velkomstmodtagelse.

Konkret aftale ift. Istandsættelse indgås efter tildeling af kapaciteterne.

Vilkår for lejemål

Lokalerne udlejes til markedsleje.

Med den foreslåede istandsættelse fastsættes huslejen til 950 kr./m2 excl. drift og forbrug. Uden istandsættelse fastsættes huslejen til 750 kr./m2 excl. drift og forbrug.

Det samlede areal for Praksisklinikken udgør cirka 200 m2.

Lejekontrakten vil være uopsigelig fra begge parters side i 2 år. Der vil være mulighed for at aftale en længere uopsigelighedsperiode.

Konkrete aftaler ift. istandsættelse aftales efter tildeling af kapaciteterne. 

Spørgsmål vedr. Praksisklinikken

Har du spørgsmål vedr. lokalerne til praksisklinikken, er du velkommen til at kontakte

Hospitalsdirektør Annemarie Hvidberg Hellebek

Skriv til Annemarie Hvidberg Hellebek​

Du er velkommen til at besøge Praksisklinikken. Kontakt oversygeplejerske Dorte Hansen for at lave en aftale.

Skriv til oversygeplejerske Dorte HansenPraksislokaler og tilgængelighed

​Har du brug for hjælp til at finde kommunale eller egne lokaler til din praksis?​


Så kontakt Bornholms tilflytterkonsulent, der kan hjæ​​lpe dig med overblik over mulige praksislokaler på øen. 

Skriv til tilflytterkonsulent Rune Holm

eller ring på tlf. 3121 8880.

​Ønsker du at nedsætte dig i praksisklinikkens lokaler, gælder der nogle særlige forhold.

Tilgængelig for borgerne

Når du skal finde lokaler til din praksis, skal du være opmærksom på, at lokalerne sikrer god adgang for alle borgere. 

Læs mere om krav til adgangsforhold

​Som praktiserende læge i Region Hovedstaden har du mulighed for gratis vejledning og rådgivning hos God Adgang - både til rådgivning, når du er i gang med nybyg eller renovering og når du er fast etableret.

Læs mere og find kontaktoplysninger på God AdgangDriftsfordele på Bornholm

Fordele ved praksis i lægedækningstruet område

Når du nedsætter dig i et lægedækningstruet område, får du en række muligheder og fordele. Der skelnes mellem lægedækningstruede områder i forhold til differentieret basishonorar og lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen.

Bornholm er lægedækningstruet i henhold til praksisplanen.

Læs om dine muligheder i et lægedækningstruet område

​Du vil blandt andet få:

• forhøjet basishonorar

• udvidet mulighed for at ansætte læger i praksis

• ret til at etablere delepraksis

• særlig hjælp og tilskudsmuligheder fra regionen på en række øvrige områder.

​Ingen vagtforpligtelse

Som læge på Bornholm vil du være fritaget for vagtforpligtelse, da denne opgave varetages af Region Hovedstadens Akuttelefon 1813

Praksisdrift og -økonomi

Læs mere om honorering og drift af praksis

​Find også flere informationer om at være nynedsat læge i PLO-Hovedstade​ns Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger

Få information om dine muligheder ift. overenskomst

Skriv til juridisk konsulent Frederik Ravn i PLO-HovedstadenPraksisbesøg og hjælp til din opstart

Velkomstmøde​

Når du har fået tildelt en kapacitet inviterer regionens rekrutteringsfunktion til et velkomstmøde, hvor du kan høre mere om tilbud til din opstarte og tale om din proces og evt. udfordringer, hvor du har brug for støtte. Ved behov kan kommunen deltage i disse velkomstmøder.

Praksisbesøg

KAP-H (den fælles kvalitetsorganisation mellem Region Hovedstaden og PLO-H) har en række tilbud til dig, der starter ny praksis – eller tilkøber en kapacitet fx tilbud om hjælp til organisering, it, rollen som lægefaglig, forretningsdrivende og arbejdsgiver.

Se tilbud til dig, der starter praksis i Region Hovedstaden​​Ansøg om kapacitet på Bornholm


​ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET 

Beliggenhed i Rønne

Når du ansøger kapaciteterne, er det et krav, at kapaciteterne placeres i Rønne. Du skal dermed enten have praksislokaler i Rønne, have ​satellit praksis med åbent i alle hve​rdage i Rønne eller etablere en praksis på licensklinikvilkår i Rønne.   

Kontakt rekrutteringsfunktionen for at høre mere om dine muligheder

Skriv til rekrutteringsfunktionen 

Ansøgningskriterier

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på ansøgere, der søger begge kapaciteter.

Ud over dine faglige kvalifikationer vægtes desuden dine planer for klinikkens lokaler, adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis samt den pris du vil give for kapaciteten.


Sådan sender du din ansøgning

Ansøgningsskemaet skal du sende via sikker mail.

Log på borger.dk, virk.dk eller e-Boks.dk. 

Vælg:

-  at sende mail til ’Region Hovedstaden’

- (i undermenuen) ’04.Region Hovedstadens Administration’

- (i undermenuen) ’Center for Sundhed’.

I emnefeltet angiver du  ’Ansøgning om kapacitet i almen praksis’ 

Husk at vedlægge ansøgningsskema​


​​​​​​

Redaktør