Hvem har udarbejdet og kvalitetssikret indholdet i Patientguiden?

Indholdet i Patientguiden er overvejende nyproducerede sider, men også sammenskrivninger fra regionens og hospitalernes hjemmesider. Fælles for indholdet er, at det er udviklet og kvalitetssikret af erfarne fagfolk, konsulenter, patienter og pårørende.

Ansvar og drift 

Ansvaret for Patientguiden og den daglige drift varetages af Center for Kommunikation i Region Hovedstaden. 

Redaktør af Patientguiden 

Patientguidens redaktører udarbejder, opdaterer og kvalitetssikrer indholdet. 

Patientguidens redaktører er journalist og sygeplejerske Mette-Marie Medelby Davidsen og webkonsulent Morten Kierkegaard.

Udarbejdet af fagfolk

Indholdet i Patientguiden er udarbejdet af redaktør Mette-Marie Medelby Davidsen i samarbejde med fagfolk på området eller som bearbejdelse af nuværende materiale på regionens og hospitalernes hjemmesider.

En stor tak 

Indholdet er udviklet og kvalitetssikret af erfarne fagfolk, konsulenter, patienter og pårørende.

 • Ann Liza Egesberg Bøhme, specialkonsulent, Enhed for hospitalsplanlægning, Region Hovedstaden
 • Anne Diemer, pårørendekonsulent
 • Anette Juhl Skov, afdelingsleder i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns kommune 
 • Bente Clausen, pårørenderepræsentant 
 • Birgitte Dalsgaard Andersen, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden 
 • Bjørn Perrild, praktiserende læge
 • Birgitte Harild, udviklingskonsulent I Allerød kommune
 • De sundhedsfaglige Råd v Lars Kinnerup, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Charlotte Olsen, sektionschef, Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg, Region Hovedstaden
 • Finn Rønholt, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hanne Vig Flyger, chef for sundhedshuset i Helsingør Kommune
 • Helle Alsbæk,  konsulent Klinisk Biokemisk afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Helle Neel Jacobsen, farmaceut på Farmakologisk afdeling Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • Henriette Bager, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Inger Margrete Siemsen, sundhedsfaglig chefkonsulent, Region Hovedstaden
 • Jesper Ottosen, praksiskonsulent på fysioterapiområdet, Region Hovedstaden 
 • Julie L.L. Kofoed, patientrepræsentant 
 • Kamilla Walther,  specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Katrina Pitt Winther, projektchef, Enhed for Patientinddragelse, Finsenscenteret
 • Karina Aga Sachse, chefkonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser
 • Katrine Lyders Johansen, fysioterapeut, neurologisk afdeling , Herlev Hospital
 • Lasse Sveistrup, specialkonsulent,  Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Lena Salomon , samordningskonsulent, Bispebjerg Hospital 
 • Lisbet Rostgaard Andersen, sundhedsfaglig konsulent og risikomanager, Enhed for Patientsikkerhed og sundhedsjura, Region Hovedstaden
 • Lone Smidstrup Friis, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
 • Louise Kambjerre Scheel, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Louise Gudmand, patientvejleder i Region Hovedstaden
 • Marie Kristine Schultz, samordningskonsulent, Rigshospitalet 
 • Marie Smed, specialkonsulent, Center for Region Udvikling i Region Hovedstaden 
 • Mette Skat Mølholm, specialkonsulent, Enhed for Praksisoverenskomster, Region Hovedstaden
 • Michael Thamdrup, faglig koordinator, Tårnby kommune
 • Michala Jessen, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Michelle Birknow, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne
 • Pauline Thomsen, forløbskoordinator, Rigshospitalet
 • Pernille Olesen, Center for HR, Region Hovedstaden
 • Perle Darsø, overlæge Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden
 • Pia Hansen, Centerleder på Helsingør Rehabiliterings og træningscenter
 • Sebastian Stein, systemforvalter, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
 • Signe Maria Thorup, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Vibeke Malmos, patientrepræsentant.
Redaktør