Udskrivelse med genoptræning

Genoptræning skal være med til at sikre, at du får de bedst mulige forudsætninger for at klare dig selv og genoptage flest mulig af de aktiviteter, du deltog i før dit hospitalsophold. 

Behandlingsansvarlig læge vurderer dit behov for genoptræning

Efter vi har behandlet din sygdom på hospitalet, kan du blive henvist til genoptræning, hvis din behandlingsansvarlige læge på hospitalet vurderer, at du har behov for det.

Du får udarbejdet en genoptræningsplan

Alle, der bliver henvist til genoptræning efter et hospitalsophold, får udarbejdet en genoptræningsplan. Den skal gennemgås med dig - og hvis du ønsker det med dine pårørende - inden du tager hjem.

Genoptræningsplanen skal være med til at sikre, at du bliver tilbudt kommunal genoptræning efter udskrivelsen, så du får de bedst mulige forudsætninger for at klare dig selv og genoptage flest mulig af de aktiviteter, du deltog i før dit hospitalsophold. 

Genoptræningen kan ikke sikre eller garantere, at du kan genoptage fx et krævende arbejde eller alle de sportsgrene, du dyrkede inden dit sygdomsforløb.

Læs mere om hvad en genoptræningsplan indeholder

To forskellige former for genoptræning

Lægerne beslutter sammen med andre relevante sundhedspersoner på din afdeling, om du skal have:

Husk at få det hele med

Du kan downloade Patientguidens tjekliste til udskrivelse med genoptræning, så du får svar på det, som er vigtigt for dig.

Hent Patientguidens tjekliste til udskrivelse med genoptræning

Er der udgifter forbundet med genoptræning?

Både genoptræningen på hospital og de kommunale genoptræningstilbud er gratis.  

Transport eller transporttilskud til genoptræning

Hovedreglen er, at du selv må sørge for og betale transporten til og fra din genoptræning. Men der er nogle undtagelser. Du har ret til transport eller transporttilskud hvis:

  • du er pensionist
  • din tilstand udelukker, at du kan tage offentlige transportmidler 
  • afstanden fra din bopæl er over 50 km.

Vær opmærksom på, at der er en bagatelgrænse for pensionister på 43 kroner og for andre på 102 kroner (2019 takster).

Du skal søge om transport eller transporttilskud til og fra din genoptræning i din kommune.

Redaktør