Udskrivelse - vigtige dokumenter

På hospitalet udarbejder vi i forbindelse med din udskrivelse en lang række dokumenter, planer og rapporter, der alle er målrettet forskellige instanser og fagfolk. De har ét og samme formål: at sikre, at din fortsatte pleje og behandling bliver så god og tryg som muligt. 

Dit udskrivelsesbrev (epikrise) med opfølgningsplan

Når du udskrives fra en hospitalsafdeling, udarbejder den læge, der udskriver dig, altid et udskrivelsesbrev. Det kaldes også for en epikrise. Den indeholder et sammendrag af dit indlæggelsesforløb fx:

 • den sygdom/diagnose, der har ført til din indlæggelse
 • navnet på den afdeling hvor du har været indlagt
 • dato for indlæggelse og udskrivelse
 • udskrivningsmåden fx om du udskrives til dit eget hjem, til et andet hospital m.m.
 • medicinliste/medicineringsplan
 • navn på den læge, der er ansvarlig for udskrivelsesbrevet
 • navn på den patientansvarlige læge, hvis du har fået tildelt en sådan
 • aftaler om opfølgning hos din egen læge
 • hvad der er sagt og aftalt med dig og dine pårørende
 • resumé af dit behandlingsforløb, undersøgelser og resultater
 • hvis du er sygemeldt, hvor længe det forventes at du er sygemeldt
 • plan for efterbehandling
 • aftaler med hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen
 • hvis der er aftalt yderligere undersøgelser.

Derudover indeholder dit udskrivelsesbrev også en opfølgningsplan. Her beskrives, hvad hospitalet anbefaler, at der skal ske i dit videre forløb. Planen sætter dermed ord på kontroller, undersøgelser, fjernelse af sting efter en operation m.m., som er relevant for dit forløb.  

Opfølgningsplanen bliver gennemgået med dig i forbindelse med din udskrivelse og vil som en del af dit udskrivelsesbrev (epikrise) blive sendt til din egen læge. Du kan selv finde dit udskrivelsesbrev, senest tre dage efter din udskrivelse, ved at logge dig ind med dit NemId i din sundhedsjournal på sundhed.dk.

Læs mere om opfølgningsplaner

Din udskrivningsrapport – ved hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske m.m.

Hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, når du kommer hjem, udarbejder afdelingen en udskrivningsrapport til kommunen. Her beskriver afdelingen:

 • dit indlæggelsesforløb
 • dit funktionsniveau
 • hvad fx hjemmesygeplejen skal være særlig opmærksom på
 • at du har fået medicin med hjem til et par dage
 • dine fremtidige aftaler på hospitalet.

Når du udskrives, får du en kopi af udskrivningsrapporten, som samtidig sendes elektronisk til din kommune.

Din genoptræningsplan

Hvis afdelingen skønner, at du har et behov for genoptræning, skal du - og hvis du ønsker det også dine pårørende - sammen med afdelingen udarbejde en genoptræningsplan, som vil blive gennemgået med dig, inden du bliver udskrevet.

I genoptræningsplanen skal der i første omgang tages stilling til, om du skal have:

 • en almen genoptræning, som foregår i den kommune, hvor du bor
 • en specialiseret genoptræning, der foregår på en sygehusafdeling.

Genoptræningsplanen vil blive sendt til din kommune eller den hospitalsafdeling, som skal sørge for, at din genoptræningsplan bliver ført ud i livet. Din egen læge modtager også din genoptræningsplan.

Læs mere om genoptræningsplanen

Din plejeforløbsplan

Hvis du, før du blev indlagt, modtog hjemmehjælp eller sygepleje, eller hvis du for første gang skal modtage denne hjælp, når du bliver udskrevet, skal hospitalet udarbejde en elektronisk plejeforløbsplan under din indlæggelse.

Plejeforløbsplanen indeholder oplysninger, som er relevante og nødvendige, for at kommunen så tidligt som muligt kan begynde at forberede og planlægge besøg af hjemmepleje og sygeplejen, når du er hjemme igen.

Redaktør