​​​​​​​​

Patientguiden - for klinikere

​Her finder du information og materialer om Patientguiden, så du kan fortælle dine kolleger om den. Du finder også inspiration til, hvordan du kan bruge Patientguiden i den daglige kommunikation med patienter og pårørende.

Patientguiden er en hjælp og støtte til at:

 • få overblik over et forløb fra start til slut (generisk information)

 • finde rundt i sundhedsvæsenet

 • bruge sine mange rettigheder og muligheder som patient og pårørende

 • få taget hånd om at det som er svært, når man er syg.


Patientguiden er udarbejdet, fordi den bidrager til at:

 • sikre bedre tværsektoriel sammenhæng

 • understøtte medinddragelse af patienter og pårørende

 • skabe værdi og mindske ulighed i sundhedssektoren 

Derudover udgør Patientguiden, ny skriftlig patientinformation samt fordanskning af afdelingsnavne og ny skiltning, et stort samlet regionalt kommunikationsprojekt, der sikrer entydighed og en samlet og høj kvalitet for fremtiden.


Patientguiden ligger på:


Fem gode eksempler på, hvad Patientguiden kan tilbyde patienter og pårørende. Indhold som ikke findes andre steder: 

1.      Et hurtigt overblik til dem, der kun vil vide det mest væsentlige

Hvert menupunkt I Patientguiden starter med 'et hurtigt overblik', der indeholder den vigtigste information om henholdsvis undersøgelse, behandling og udskrivelse. Denne information er samlet i en endnu mere komprimeret form i en letlæselig folder, der kan printes. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe fx 'Værd at vide om et behandlingsforløb'

2.      En lang række huskelister

Patientguidens mange huskelister et til brug til de mange forskellige samtaler, patienter kan have med en læge i løbet af et sygdomsforløb. Huskelisterne kan sikre, at man får svar på alt det, som er vigtigt at vide for den enkelte. Fx i overgangen fra udskrivelse til fortsat behandling hjemme med hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe eksempel på huskeliste

3.      Hjælp og støtte til det, som er svært, når man er syg 

Patientguiden behandler mange bløde emner, der handler om psykiske udfordringer så som angst, ventetid og usikkerhed. Men også emner som forberedelse til lægesamtaler, ønsker til medinddragelse m.m. 

Se video til forberedelse til lægesamtaler

4.      Særlig forum for de patienter, som har en uhelbredelig og livstruende sygdom 

Dette forum for palliation omhandler fx hvordan er det at være livstruende og uhelbredelig syg. Og hvordan patienter og pårørende kan få indkredset det, der føles rigtigst og giver mest værdi, når livet er ved at slutte? Guiden indeholder også en lang række praktiske og nyttige informationer.

Se mere om palliation 

Der er også udarbejdet en folder med den vigtigste information. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs folderen om palliation

5.      Særligt forum for pårørende 

Også pårørende kan have brug for støtte, hjælp og viden, når det almindelige liv på grund af sygdom sættes på pause. Patientguiden har samlet række gode råd, som pårørende - hvad enten man ægtefælle, kæreste, barn eller nær ven - kan lade sig inspirere af. 

Læs mere om pårørende


Fem eksempler på, hvor du kan bruge Patientguiden til i kontakten med patienter og pårørende. 

1.      Vejviser i et kompliceret sundhedsvæsen

Patientguiden samler alle de praktiske informationer, man har brug for som patient og pårørende. Fx hvordan man aflyser sine aftaler, hvem der kan få og hvordan man får transport eller transporttilskud, hvordan man kan bruge sine patientrettigheder eller håndtere ventetid.

2.      Supplement til mundtlig information 

Patientguiden er et opslagsværk, som du kan bruge til at uddybe den information, du giver. Fx om et undersøgelses-, behandlings- og udskrivelsesforløb, udskrivelse med hjemmehjælp/hjemmesygepleje, genoptræning eller til et midlertidigt døgnophold, som alle er emner der blevet bearbejdet til printbare foldere. Eller som hjælp til det, som kan være svært ved at være syg. Fx psykiske udfordringer, hjælp til pårørende, usikkerhed omkring job, økonomi m.m. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe eksempel på printbar folder om et behandlingsforløb 

3.      Værktøj til medinddragelse og at være aktiv i sit forløb 

Patientguiden giver inspiration til, hvordan patienter kan være aktive i deres forløb. Både omkring de valg og beslutninger, der skal tages, men også i forhold til den livsstil, de har. Fx fortæller Patientguiden, hvad inddragelse går ud på, indeholder hjælp til beslutningsstøtte og sund livsstil eller guide til at forberede sig til lægesamtaler. 

Se video om at forberede sig på lægesamtaler 

4.      Kommunikationsflade til lægesamtaler

På Patientguiden findes en række huskelister. Huskelisterne kan patienter og pårørende bruge til de samtaler, de har med en læge i løbet af et sygdomsforløb. Som læge eller sygeplejerske kan huskelisterne også sikre, at den enkelte samtale kommer rundt om alt det, som patienten har brug for at vide.

Se Patientguidens huskelister 

5.      Til sårbare patienter, der har svært ved at tilgå information 

En undersøgelse, som Patientguiden har fået udarbejdet om sårbare patienters tilgang til patientkommunikation viser, at det er vigtigt med forskellige indgange til at forstå den information, de får. Derfor har indholdet i Patientguiden generelt en lav lix, der er udarbejdet animationsvideoer med simple budskaber (og mange flere er på vej) samt et letlæseligt printbart materiale af vigtige emner, så flest mulige kan have gavn af Patientguiden.


Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden har udviklet Patientguiden og har ansvaret for den daglige drift.  Patientguidens redaktører udarbejder, opdaterer og kvalitetssikrer indholdet i samarbejde med over 60 patienter, pårørende, fagfolk og konsulenter.


Hvis du synes, der mangler viden, eller du finder forkert indhold, så skriv eller ring til os.

Faglig redaktør Mette-Marie Medelby Davidsen, mail: mette-marie.davidsen@regionh.dk, tlf: 50699634

Webredaktør Morten Kierkegaard, mail morten.kierkegaard@regionh.dk, tlf: 51603517


 • September 2020 søger over 35.000 svar på Patientguiden om måneden
 • Det store antal besøgende er en stigning på næsten 50% i forhold til trafikken på beslægtede sider på regionens og hospitalernes hjemmesider, før Patientguiden blev lanceret. 
 • Der linkes til PG i indkaldelsesbreve og skriftlig patientinformation 
 • Ca. halvdelen af besøgene sker via Google – ca. 7 % fra andre regioner


Redaktør