God Adgang i praksissektoren

​For mange borgere er information om klinikkens adgangsforhold nødvendig for at de kan komme til behandling. Region Hovedstaden tilbyder derfor gratis tilgængelighedsmærkning i praksissektoren.

Tilbud om gratis tilgængelighedsmærkning

Alle borgere skal have god og lige adgang til sundhedsydelser i Region Hovedstaden. For mennesker med funktionsnedsættelse, er det vigtigt at have god information om klinikkens adgangsforhold, for at kunne planlægge et besøg i en praksis. Derfor tilbydes alle lægepraksis, speciallægepraksis tandlægeklinikker, psykologer, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer, gratis medlemskab af tilgængelighedsmærkningen God Adgang.

God Adgang mærket har til formål at give præcis og detaljeret information til borgerne om adgangsforholdene i de enkelte klinikker. Derved får borgere med funktionsnedsættelser mulighed for at vælge en klinik der opfylder deres behov, og de ved hvad de kan forvente når de møder op til konsultation eller behandling.

God information om adgangsforhold

Kravene til adgangsforhold er forskellige alt efter hvilken funktionsnedsættelse man har. Når der foretages en God Adgang-mærkning, skelnes der derfor mellem forhold af betydning for kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, mennesker med nedsat syn, nedsat hørelse, allergikere, mennesker med kognitive udfordringer og mennesker med læsevanskeligheder.

Mærkningen baseres på registreringer af de fysiske adgangsforhold, til og i praksis, foretaget af en konsulent fra God Adgang, der kommer på besøg efter aftale. Både bygningsreglementets og de overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende tilgængelighed, er inkluderet i kriterierne for mærkningen.

Som praksis får du efterfølgende en oversigt over tilgængelighedsforholdene som du kan lægge på klinikkens hjemmeside. Oplysningerne vil ligeledes kunne tilgås via link fra din praksisdeklaration på sundhed.dk og på hjemmesiden www.godadgang.dk.

Råd og vejledning

Med besøget fra God Adgangs konsulent, får du også råd og vejledning til hvordan små og store tiltag kan forbedre adgangsforholdene til din praksis, for borgere med funktionsnedsættelse.

Det er helt op til dig, om du vil følge God Adgangs råd. Måske kan God Adgang pege på ting, som forbedrer adgangen for nogen, som du ikke har tænkt på.

Står du overfor at skulle flytte, stilles der krav til tilgængeligheden i de nye lokaler. Ved flytning og ombygning er det oplagt at tage kontakt til God Adgang og få hjælp til at sikre din klinik den bedst mulige tilgængelighed.

Du kan finde mere information om tilbuddet og bestille en God Adgang-mærkning her: www.regionh.dk/godadgang.

Redaktør