​​​​​​​​

Lægedækningstruede områder

På denne side kan du finde information om lægedækningstruede områder og læse mere om dine muligheder, når du har en praksis i et lægedækningstruet området.

​​


Etablering af teletolkningsudstyr

Som praktiserende læge kan du søge Region Hovedstaden om at få dækket udgifterne til teletolkningsudstyr. 

Støtte til udbredelse af teletolkning prioriteres højest i lægedækningstruede områder.

Datakonsulenterne kan tilbyde at hjælpe med opsætning og evt. anbefalinger til udstyr til videotolkning samt tilbyde support til klinikken. 

Du kan høre nærmere eller søge tilskud ved at skrive til datakonsulenterne​ 

eller ringe til datakonsulent Per Veng Jensen tlf: 38 66 53 23.
Muligheder i lægedækningstruede områder jf. overenskomst

Praksisplanudvalget fastsætter en gang årligt lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen.

Af overenskomsten for almen praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder, heriblandt:

- mulighed for at ansætte læger i mere end halvdelen af kapaciteter tilknyttet den aktuelle praksis

- tutorlæger får mulighed for at have tilknyttet to uddannelseslæger i 6- eller 12-måneders forløb

- ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år og i forlængelse heraf ret til at få tilført en ekstra lægekapacitet, når perioden for delepraksis udløber

- adgang til midler fra administrationsudvalget til dækning af udgifter til yngre læger i praksis i forbindelse med sygehjælp og efteruddannelse, graviditet, barsel eller adoption mv.

- (for læger > 62, 5 år) mulighed for at korttidsansætte læger udenfor normering, således at lægen uden for normering befinder sig i praksis samtidigt med ejerlægen.
Differentieret basishonorar

​Af overenskomsten for almen praksis fremgår en række forhold, hvor det har betydning, om området er defineret som lægedækningstruet.

Der skelnes mellem lægedækningstruede områder i forhold til differentieret basishonorar og lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen. 

Læs mere om lægedækningstruede områder i forhold til differentieret basishonorar her
Lægedækningstruede områder 2022

​Af overenskomsten for almen praksis fremgår en række forhold, hvor det har betydning, om området er defineret som lægedækningstruet. Der skelnes mellem lægedækningstruede områder i forhold til differentieret basishonorar og lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen.​

Praksisplanudvalget besluttede 17.12.2021 hvilke områder, der for 2022 defineres som lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen.

De lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen er for 2022:

  • Bornholm
  • Bispebjerg
  • Vallensbæk
  • Amager
  • Brøndby
  • Brønshøj-Husum
  • Ishøj
  • Nørrebro
  • Rødovre
  • Vesterbro

10 områder defineres dermed som lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen i 2022 mod 11 områder i 2021.


Redaktør