Få din egen praksis på Bornholm

Drømmer du om din egen praksis eller et praksisfællesskab med en kollega? Region Hovedstaden tilbyder netop nu tre lægekapaciteter på Solskinsøen.

Maja og familien er flyttet fra storbyen til Bornholm, hvor Maja arbejder som praktiserende læge. Et virkelig godt samarbejde på tværs af sektorerne, faglige udfordringer og et familieliv med mere tid til oplevelser og nærhed gør, at Maja anbefaler andre at overveje lægelivet på Bornholm. (Varighed 4:23).


Læs aktuelt opslag

Et praksisfællesskab eller din helt egen klinik? Praksis på overenskomstvilkår eller licensklinik? Egne lokaler eller regionens kliniklokaler? Du har nu mulighed for at skabe netop dén praksis, der passer bedst i dit arbejdsliv, hvis du nedsætter dig på Bornholm.

Indtjeningen er sikret fra første dag, da de to kapaciteter ud­bydes med samlet ca. 3200 patienter. Du har også mulighed for én kapacitet uden tilknyttede patienter.


Opslag med kapaciteter på BornholmSe annonce med opslag af kapaciteter

 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe hele annoncen med opslag af kapaciteter


Se alle opslag af ledige kapaciteter i Region Hovedstaden her 


Se annonce med opslag af kapaciteterSe annonce med opslag af kapaciteterAnsøg om kapacitet på Bornholm

Frist for ansøgning af kapaciteterne er den 28. juni 2021.


Der gives fortrinsret til ansøgere, som søger flere kapaciteter og/eller ansøgning om overtagelse på almindelige overenskomstvilkår.


Det er et krav for at få tildelt en kapacitet, at du kan være klar til at aktivere praksis pr. 1. maj 2022.


I din ansøgning, vil der - ud over dine faglige kvalifikationer - blive lagt vægt på eksempelvis dine planer for klinikkens indretning, adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis samt den pris du vil give for kapaciteten.


Hent ansøgningsskema Lokaler til din praksis

Når du skal finde lokaler til din praksis, skal du være opmærksom på, at lokalerne sikrer god adgang for alle borgere. 

Læs mere om krav til adgangsforhold


Kliniklokaler i kommunale ejendomme

Har du brug for hjælp til at finde de perfekte kliniklokaler i kommunale ejendomme til din praksis? Så kontakt Bornholms tilflytterkonsulent, der kan hjælpe dig vedr. muligheder i kommunens ejendomme. 

Skriv til tilflytterkonsulent Rune HolmSkriv til tilflytterkonsulent Rune Holm eller ring på tlf. 31 21 88 80.


Licensklinik

Ønsker du at nedsætte en licensklinik, lejer du dine lokaler af regionen. Regionen kan hjælpe med lokaler i kommunen eller ved Bornholms Hospital i Rønne

Aktuelt kan regionen etablere moderne kliniklokaler i en pavillon ved Bornholms Hospital i Rønne. Kliniklokalerne kan indrettes til en eller to lægekapaciteter – og står klar ved overtagelse af lægekapacitet den 1. maj 2022.

Pavillonen er på 267 m2. Det er en selvstændig bygning beliggende på hospitalets område. Bygningen er i et plan og i niveau med terræn. Let tilgængelig for personer med handicap. Lyse lokaler.

Da bygningen skal renoveres, vil du have mulighed for indflydelse på indretningen.


Vil du vide mere om lokalerne ved Bornholms Hospital? 

Skriv til driftschef Carsten OvergaardSkriv til driftschef Carsten Overgaard eller ring på tlf. 38 67 02 31.
Driftsfordele på Bornholm

Med praksis på Bornholm vil du have særlige fordele ved drift af praksis, fordi Bornholm er udpeget som et lægedækningstruet område.


Du vil blandt andet få:

• forhøjet basishonorar

• udvidet mulighed for at ansætte læger i praksis

• ret til at etablere delepraksis

• særlig hjælp og tilskudsmuligheder fra regionen på en række øvrige områder.


Ingen vagtforpligtelse

Som læge på Bornholm vil du være fritaget for vagtforpligtelse, da denne opgave varetages af Region Hovedstadens Akuttelefon 1813.


Drift og økonomi

Information om drift af praksis, økonomi, honorar mv.

Differentieret basishonorar i almen praksis (regionh.dk)

Dine muligheder i et lægedækningstruet område (regionh.dk)


Vil du vide mere om dine muligheder? 

Skriv chefkonsulent Markus Hahn i PLO-Hovedstaden. Mulighed for licensklinik

Regionen kan ifølge Overenskomst om almen praksis 2018 § 25 tildele et ydernummer (en kapacitet) personligt til en læge. Muligheden betegnes "Ydernummer på licens". Kapaciteten slås op som til vanlig lægepraksis på sundhed.dk og regionens hjemmeside. Ydernummer på licens betyder, at regionen stiller en lægeklinik til rådighed for lægen. Lægen driver praksis efter overenskomstens regler og honorering, men betaler månedligt et omkostnings- og administrationsbidrag, som dækker regionens udgifter til drift af praksis. Lægen har ved ydernummer på licens ikke mulighed for at sælge kapaciteten videre.


Praksispersonale, inventar, udstyr og systemer kan enten stilles til rådighed af regionen eller ansættes og indkøbes af lægen. Stilles personale og inventar til rådighed af regionen, vil udgifter til personale og løbende afbetaling af inventar ske via lægens månedlige omkostningsbidrag. Lejen fastsættes, så den svarer en lejeværdi fastsat ud fra markedsvilkår. Afskrivning af inventar sker over en femårig periode.


En licensaftale vil have en løbetid på fem år. Efter aftale med regionen eller senest ved aftalens ophør har lægerne mulighed for at overtage praksis med kapaciteter og patienter efter almindelige overenskomstvilkår.


Topprofessionelt praksispersonale, som kender patienterne

Der vil være mulighed for enten selv at rekruttere praksispersonale eller at ansætte personale, som kender patienterne. Dette vil være det nuværende praksispersonale, som frem til 1. maj 2022 er ansat ved den aktuelle regionsdrevne praksisklinik på Bornholms Hospital. Det aktuelle personale omfatter i alt tre sygeplejersker og en sekretær, som fungerer topprofessionelt efter fem års oplæring i praksisklinikken.


Regionen stiller lægeklinik til rådighed 

Regionen har mulighed for at tilbyde en moderne klinik indrettet i en selvstændig bygning på hospitalsområdet i Rønne, men regionen vil også kunne tilbyde kliniklokaler andet sted.
Hjælp til opstart

Der er hjælp at hente, når du starter op. Med tilbud om hjælp til organisering, it, rollen som lægefaglig, forretningsdrivende og arbejdsgiver står Region Hovedstaden og KAP-H klar til at støtte dig.


Her kan du se tilbud til dig, der starter praksis i Region Hovedstaden


Ønsker du kendskab til de lokale forhold på Bornholm som praktiserende læge, så kontakt PLO-Bornholms formand Rikke West på tlf. 21 76 08 77.Livet på Bornholm

Bornholms tilflytterkonsulent, Rune Holm, står klar til at hjælpe dig, der er tilflytter til øen. Rune kan hjælpe dig godt på vej med viden om alt fra skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, job til ægtefælle og meget andet (varighed 00:40)


Børnefamilien på Bornholm

At komme til øen som børnefamilie er noget helt særligt. Her er en nærhed, tryghed og livskvalitet. Vi holder øje med hinanden og kender naboerne. Øen byder på et rigt outdoorliv med mulighed for cykling, løb, klatring eller padlen.


Hjælp til tilflyttere

Har du spørgsmål til dine muligheder på Bornholm fx tilbud på børne-og ungeområdet, støtte til job til ægtefælle? 


Skriv til Bornholms tilflytterkonsulent Rune HolmSkriv til Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm eller ring på tlf. 31 21 88 80.


Du kan også se mere på hjemmesiden Næste Stop BornholmRedaktør